Pasar al contenido principal

La millora de la qualitat de l’aigua dels canals  de l’Albufera a El Palmar permet un creixement explosiu de vegetació subaquàtica

Durant les últimes dos setmanes, en el marc dels treballs de seguiment de l’estat ecològic de l’aigua i dels canals i séquies del voltant de la llacuna de l’Albufera, s’ha constatat que els canals del Palmar han viscut un creixement explosiu d’una espècie de planta submergida, Ceratophyllum demersum, coneguda popularment com cua de rata basta.

En els darrers mesos, el canal del Port del Palmar, la Carrera Nova de la Reina i la Séquia Vella del Palmar mantenien una certa cobertura fragmentada d’altra planta submergida Potamogeton pectinatus (coneguda localment com pèl, pel seu paregut amb els cabells llargs). Les temperatures estivals, junt a una millora de la transparència de l’aigua experimentada en els últims dos mesos, han afavorit la germinació de les llavors de la cua de rata basta. De fet, aquesta espècie és una de les plantes submergides més depenent de la qualitat de l’aigua.

El creixement explosiu viscut per esta planta submergida actua molt positivament sobre l’ecosistema aquàtic dels canals i sobre la pròpia qualitat de l’aigua. En créixer tan ràpid, les plantes incorporen una gran quantitat de nutrients de l’aigua, afavorint un augment de la transparència i qualitat, de tal forma que es fàcilment observable el fons de la séquia i la fauna que hi viu.

A més, el creixement de les plantes submergides permet recuperar la funcionalitat de l’ecosistema: milloren notablement l’oxigenació de l’aigua, actuen com lloc de refugi i de posta d’ous de peixos, amfibis i d’invertebrats (com ara els parotets) i dispersen propàguls (llavors o fragments de planta) que permetran mantenir les seues poblacions i colonitzar noves séquies.

El creixement explosiu de la cua de rata basta s’ha vist igualment afavorit per una dinàmica positiva de millora de la transparència de l’aigua de l’Albufera que guarda relació amb el període final del cultiu de l’arròs, en el que l’arrossar funciona com a filtre verd, assimilant els nutrients de l’aigua per a créixer i espigar, mentre l’aigua circula contínuament pels camps.

Este procés s’ha potenciat enguany amb una major taxa de circulació i renovació de l’aigua de la llacuna, relacionada amb una major pluviositat experimentada en els últims mesos, especialment en les zones de recàrrega de l’aqüífer i que entren a l’aiguamoll a través de ullals i escorrialles superficials principalment procedents de l’àmbit hidrològic del Xúquer  

De fet, les dades de transparència de l’aigua de la llacuna preses pel Servici Devesa-Albufera, mostren que en 2021 la transparència mitjana dels mesos de juliol, agost i setembre es situa entre 10-15 cm per damunt de la del període 2008-2014, i 5-10 cm per damunt de la del període 2015-2020.