Pasar al contenido principal

El projecte pilot de trituració de restes de poda a Alzira es convertix en una alternativa viable a la crema

L'Ajuntament d'Alzira i la Cooperativa agrícola Alzicoop valoren positivament els resultats obtinguts en el projecte pilot de cooperació "Prevenció d'incendis forestals en l'entorn agrícola del paratge natural municipal Murta i Casella". L'objectiu fonamental d'aquest projecte ha estat buscar alternatives viables a la crema, des del punt de vista tècnic i econòmic, per a la gestió de les restes de poda en les zones agrícoles pròximes al paratge i que presenten major risc per incendi forestal.

La estrategia 'Mosaic' de la Conselleria de Agricultura aumenta un 14% la inversión en obras de prevención de incendios y lanza nuevas ayudas para la ejecución de los planes locales

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha asegurado que la planificación, prevención, innovación y gestión articulan 'Mosaic', la estrategia integral en materia de prevención de incendios que incrementa en un 14%, hasta los 9,8 millones de euros, el presupuesto destinado a infraestructuras para evitar y frenar la propagación del fuego.

La Junta de Govern de València aprova demà la versió definitiva del projecte del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals  

La Junta de Govern Local acordarà demà divendres les esmenes del projecte del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, obligatori per als municipis amb terrenys forestals en zones d’alt risc segons el que establix la legislació estatal i autonòmica. A continuació l’Ajuntament traslladarà el text a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica perquè done el vist i plau abans de l’aprovació definitiva pel Ple.

Agricultura destinó 7 millones de euros a obras de prevención de incendios forestales durante el pasado año

La Conselleria de, Agricultura, Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica ha ejecutado a lo largo del año 2020 obras en infraestructuras destinadas a la prevención de incendio forestales por valor de casi siete millones de euros.

Todas estas infraestructuras se encuentran englobadas en la planificación establecida y aprobada en la Comunitat Valenciana y que incluye los planes de demarcación de prevención de incendios forestales, planes de parques naturales y Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.

Riba-roja aprova un Pla contra Incendis per a protegir 1.329 hectàrees forestals i evitar focs pròxims a les seues zones habitades

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el Primer Pla Local d'Incendis Forestals amb l'objectiu de protegir i preservar un total de 1.329 hectàrees de zona forestal i evitar, al mateix temps, possibles focs en les zones habitades del terme municipal. El pla ha sigut confirmat pel ple municipal per l'equip de govern del PSPV com a impulsor i amb el suport del Partit Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, Podem Riba-roja Pot i Vox.

Suscribirse a Forestal