Pasar al contenido principal

Moixent facilita al·legacions per a que els veïns rebugen el projecte de torres d'alta tensió

L'Ajuntament de Moixent informa, com a continuació a la publicació realitzada el passat 27 de març en referència a l'activitat de línia elèctrica que actualment es troba en tràmit d’informació pública l’Avantprojecte, (https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-B-2021-11036.pdf) que ha habilitat al hall del Registre d'Entrada de l'Ajuntament els models d'al·legacions corresponents per poder ser presentats davant la Dependència de l'Àrea d'Indústria i Energia d'Albacete (Subdelegació del Govern a Albacete).

Avís de tractament contra el corc de les prunes

S'està realitzant el seguiment de la corba de vol d'adults del corc de les prunes (Cydia funebrana) i s'ha observat que, després d'un màxim de captures, hi ha un descens brusc de la corba que es correspondria a un període de màxima oviposició. Es preveu que estarà per a tractar, en la zona de La Costera i la Vall d'Albaida, a partir del final de la setmana pròxima.

Aquest tractament només és recomanable en aquelles parcel·les amb poc quallat doncs en l'aclarida la majoria dels fruits afectats són eliminats.

Nules recollirà dades dels danys de la pedregada per sol·licitar una possible declaració de zona catastròfica

L’Ajuntament de Nules, mitjançant la regidoria d’Agricultura, fa una crida als llauradors afectats per la pedregada registrada el passat 11 d’abril per a que facen arribar al departament els danys detectats.

En aquest sentit, el que es pretén és recopilar tota la documentació possible per a que els tècnics municipals puguen realitzar un informe, per a així poder sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració de zona catastròfica.

La Diputació de Castelló actuarà com a altaveu dels municipis de Els Ports afectats per la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de Forestalia

El president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, s'han reunit hui en La Mata amb els alcaldes de les poblacions que resultarien afectades per la hipotètica construcció de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) dels parcs eòlics del Maestrazgo de Terol promoguda per l'empresa privada Forestalia "amb la intenció d'escoltar les seues inquietuds i preocupacions i traslladar-les a les instàncies oportunes perquè siguen tingudes en compte".

Suscribirse a En valencià