Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

DECRET LLEI 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat.

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica «Segorbe Sol» situada en Segorbe, Algímia Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet i Sagunt

RESOLUCIÓ 1/07/2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual convoquen per a 2024 ajudes als armadors i pescadors vaixells pesquers amb port base localitzat a Comunitat Valenciana, afectats per paralització temporal activitat pesquera

ESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dona publicitat a les autoritzacions ambientals integrades i les seues modificacions atorgades per la Conselleria d'Agricultura

RESOLUCIÓ d'1 de maig de 2024, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dona la publicitat a les autoritzacions ambientals integrades i les seues modificacions atorgades per la Conselleria d'Agricultura

RESOLUCIÓ 27/06/2024 per la qual es declara la presència de la plaga de quarantena denominada Scirtothrips aurantii Faure i s'adopten mesures urgents per a la seua erradicació i control a la Comunitat Valenciana