Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, línia d'evacuació de 132 kV subestació elèctrica central fotovoltaica Pampinus, entre Siete Aguas i Requena

RESOLUCIÓ de 31/01/2023, lliure designació, lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 14/2023

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada Parque Solar Alcalá i la seua infraestructura d'evacuació, a situar en Alcalà de Xivert

Extracte del contingut de la decisió d'autorització de la realització de l'obra subterrània per a captació d'aigües destinades a reg en el terme municipal d'Utiel. Expedient: ASOSUB/2021/20

ORDRE 3/2023, de 31/01, de la Conselleria d'Agricultura,  bases reguladores mesures suport sectors afectats invasió d'Ucraïna, en el marc del PDR 2014-2020 (nispro, fruiters pinyol, raïm taula, apicultura i titot)

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, centra fotovoltaica denominada «Planta Solar Fotovoltaica ELA III» per a situar a Cheste, Quart de Poblet, Chiva, Aldaia

Anunci pel qual és sotmetre a informació pública l'expedient d'ocupació de terrenys de les vies pecuàries sendera del camí de Fortuna a Alacant i assagador de Serranos del camí de l'Espartal, al terme municipal de Cox

Anunci pel qual se sotmet a iInformació pública l'expedient FOCUPAVP/27/2021, d'ocupació temporal de terrenys de la via pecuària assagador dels Ballesters, en el terme municipal d'Elx

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 2/2023, de 12 de gener, sobre eleccions en confraries de pescadors i pescadores, i les seues federacions provincials, pertanyents a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

CORRECCIÓ d'errades de la Llei, 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana

Informació pública de la relació de béns i drets afectats per a l'adquisició dels terrenys previstos en el planejament per a executar l'obra pública de desviament de la via pecuària assagador de la Torreta

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos forestals de la demarcació forestal de Xàtiva

RESOLUCIÓ 24/01/2023, reconeixement oficial VIII Concurs Oficial de Vins i V Concurs Oficial de Vins Monovarietals de la Comunitat Valenciana, i el III Concurs d'Olis d'Oliva Verge Extra de la Comunitat Valenciana (PROAVA) 2023