Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll Roig de Califòrnia esta setmana

Resultats del seguiment dels estadis del Poll Roig de Califòrnia (Aonidiella aurantii) d' aquesta setmana. Seguiment en: Oliva, Carlet, Formentera del Segura, Vila-real i Museros.

Resum: S'ha iniciat el seguiment en el sud de la província d'Alacant. En aquesta zona s'observa un equilibri
entre formes immadures i adultes.

La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2021 i respecte a la mitjana dels últims 5
anys, ens mostra valors superiors en tota la Comunitat, excepte en el sud de la província d'Alacant,
en la qual són lleugerament inferiors.