Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

ORDRE 14/22, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, bases reguladores i ajudes corresponents a l'exercici 2022 en matèria de promoció i constitució de comunitats energètiques i realització d'estudis energètics àmbit local

RESOLUCIÓ 20/05/2022, ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2022, les ajudes, finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible