Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

ORDE 6/2024, de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

Anunci de nova convocatòria de l'assemblea general ordinària de la Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Informació pública de l'expedient FOCUPAVP/60/2023, d'ocupació de terrenys de via pecuària per nou sol·licituds d'instal·lació de telefonia en la Demarcació Forestal d'Altea

RESOLUCIÓ 14/05/2024, convoquen per a l'exercici 2024 bases reguladores destinades a les subvencions a les explotacions de cria de conills en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

DECRET 56/2024 de 20 de maig, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Comercialització de Productes Alimentaris

Anunci de convocatòria d'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Societat Cooperativa Valenciana de Crèdit

Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària de Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crèdit Valenciana a la Vall d'Uixó

RESOLUCIÓ 30/04/2024, estratègies de desenvolupament local participatiu i es designen els grups d'acció local LEADER 2023-2027 en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) de la Comunitat Valenciana 2023-2027

RESOLUCIÓ 15/05/2024, amplia el termini de presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2023/2024

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la CV

Anunci de convocatòria d'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

VI edició premis Càtedra Cooperatives Agroalimentàries Universitat de València al millor treball Fnal de Grau, treball Final de Màster o Tesi Doctoral relacionat amb aspectes jurídics, econòmics, fiscals i/o comptables de Cooperatives Agroalimentàries 

RESOLUCIÓ de 30/04/2024, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, pressupost de l'exercici 2024, amb cofinançament de la UE

RESOLUCIÓ 15/03/2024, Pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a una central fotovoltaica, situada a Elda, de potència 23,94 MWn/26,07 MWp, denominada PSF Idella, incloent-hi la infraestructura d'evacuació

Anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud de declaració d'interés comunitari per a un projecte d'instal·lació d'una torre meteorològica de mesurament eòlic a Alcalà de Xivert

RESOLUCIÓ 21/03/2024, relació d'assentaments en forests propietat de la Generalitat en els quals s'establix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles disponibles a partir de l'1 de setembre de 2024

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària