Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

Anunci suspensió d'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició, per a facilitar estudi i elaboració pla especial protecció paisatge i ordenació d'usos embassament de Guadalest en Benimantell

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada «FV Río Park» i la seua infraestructura d'evacuació, a Alacant i Mutxamel

RESOLUCIÓ 23/11/2023, per la qual s'estableixen determinades condicions d'aplicació dels règims voluntaris en favor del clima, el medi ambient i el benestar animal (ecorrègims) previstos en el Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) 

RESOLUCIÓ de 9/11/2023, aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica a La Romana

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública las sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada PSF Llíria a situar en el terme municipal de Llíria

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es fa públic el calendari de fires comercials de la Comunitat Valenciana de l'any 2024

ACORD 21/11/2023, del Consell, pel qual s'autoritza transferència crèdit entre programes Conselleria d'Agricultura, per import de 5.862.091,50 €, que implica ampliar dotació línia de concessió directa que dona suport a subscripció assegurances agràries

RESOLUCIÓ 7/11/2023, admissió a tràmit de les propostes de les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb la rehabilitació de basses de reg per a la millora de les seues condicions de seguretat

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regulen i concedeixen les subvencions directes de la línia «El Nadal és valencià»

DECRET 201/2023, de 21 de novembre, del Consell, de cessament i nomenament de la persona titular de la Direcció Gerència de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)

Anunci relativo a la informació pública i l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres relatives al Projecte d'obres ambientals i de modernització de regadius de la Séquia Reial Xúquer

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada FV Fontcalent, amb una potència per a instal·lar de 13,61384 MW, que se situarà en Alacant

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada FV La Alcoraya I i la seua infraestructura d'evacuació, en Alacant i Sant Vicent del Raspeig

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2023, de la Sotssecretària de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoca la subhasta per a la venda de la collita de taronges varietat Navelina procedents del monestir de Valldigna

RESOLUCIÓ 30/10/2023, s'acorda el depòsit en l'Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana, de la modificació dels estatuts d'ASFPLANT

RESOLUCIÓ 17/11/2023, convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament personal funcionari interí i/o nomenament provisional, per millora d'ocupació, de l'agrupació de llocs de treball APT-A2-02-06-01, de control analític i seguretat agroalimentària

LLEI 6/2023, 22 novembre, de la Generalitat, modificació Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, Impost de Successions i Donacions

Anunci de la dissolució de la cooperativa i nomenament de liquidadors de la Sociedad Naranjera Villarrealense, Coop.V. «Sonavi»

Anunci de la consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordre de la conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones amenaçades

RESOLUCIÓ 25/10/2023, s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica a Buñol

Anunci de l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2023 del Consell Agrari de Sagunt

CORRECCIÓ d'errades anunci informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa, relativa al projecte de nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Centenar, en el terme municipal d'Ayora

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada Instal·lació Solar Fotovoltaica Collado Segorbe Solar, a Segorbe, sotmesa avaluació d'impacte ambiental

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2023, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text del Conveni col·lectiu de comerç minorista de carnisseria-xarcuteria de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ 31/10/2023, Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat, i el Consell Valencià de Col·legis de Veterinaris per a la realització d'activitats de col·laboració en matèria de formació i ajuda mútua

Correcció d'errades de la informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominat Parc Solar Segorbe i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 5.000 kW, a Segorbe

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada Instal·lació Solar Fotovoltaica Valero Segorbe Solar, al terme municipal de Segorbe 

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, línia d'evacuació de la central fotovoltaica denominada Solar Fotovoltaica Requena 2

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, línia d'evacuació de la central fotovoltaica denominada «Solar Fotovoltaica Requena 1

CORRECCIÓ d'errades Resolució de 28 de setembre de 2023, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, de la declaració d'impacte ambiental del projecte de central solar fotovoltaica CSF Campello 44,95 MWp, a Xixona i Busot

RESOLUCIÓ 06/11/2023, del conseller d'Agricultura, ajudes directes al sector apícola per la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques

Extracte del contingut de la decisió d'autorització de l'obra subterrània per a captació d'aigües destinades a reg de la parcel·la, en el terme municipal de Requena

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Pesca, per a la inscripció en el registre d'aqüicultura de la Comunitat Valenciana (REA), de l'establiment Riverfresh Iregua, SL, localitzat en el municipi de Castelfabib

RESOLUCIÓ 17/10/2023, Pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a La Romana

RESOLUCIÓ 31/10/2023, Conselleria Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, informació pública, alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres: itinerari ciclopedestre Carcaixent-Xàtiva

Anunci informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria Medi Ambient, per la qual s'aproven bases reguladores concessió ajudes a ajuntaments per a execució actuacions contemplades en els plans d'acció per al clima i energia sostenible

RESOLUCIÓ 15/09/2023, informe d'impacte ambiental del projecte de línia aerosubterrània trifàsica de doble circuit a en els termes municipals de l'Olleria i Alfarrasí

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2023, subvencions destinades a secundar, en els municipis de l'agenda AVANT, la realització d'activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis 

RESOLUCIÓ 16/10/2023, ajudes per a l'any 2022, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020

Convocatòria d'assemblea general extraordinària i ordinària de la Comunidad de Regantes de Bétera

Anunci consulta pública prèvia sobre el Projecte d'Ordre de la conselleria d'Agricultura, regula el procediment per a l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació i tramitació electrònica de la sol·licitud única d'ajudes de la PAC i CUE

Informació pública de la sol·licitud d'autorització per a la concessió demanial de domini públic en via pecuària del terme municipal de Cinctorres, amb referència STMA/SF/VP/2023/300

Extracte del contingut de la decisió d'autorització de reprofundiment d'una obra subterrània en el terme municipal de Costur

RESOLUCIÓ 28/09/2023, informe d'impacte ambiental del Projecte de neteja, aprofundiment i intubació d'una captació d'aigües subterrànies, en parcel·la amb referència cadastral 001500600XH96C0001MM, Petrer

RESOLUCIÓ 04/10/2023, declaració ambiental i territorial estratègica de les normes de gestió dels espais RN als termes municipals d'Almenara, Benavites, Moncofa, Quartell, Sagunt i Xilxes

Informació pública de l'anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominado «Altura III» i la seua infraestructura d'evaquació, a Altura

RESOLUCIÓ 24/10/2023, amplia el crèdit pressupostari ajudes als armadors dels vaixells de pesca marítima de la Comunitat Valenciana per a compensar l'augment del preu del gasoil a conseqüència de la guerra de Rússia contra Ucraïna

DECRET 193/2023, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts pels greus incendis forestals de juliol i agost de 2022