Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll roig a 14 d'agost

Seguiment del Poll roig de Califòrnia a 14 d'agost de 2019 que se situa en valors més baixos que la passada campanya per aquestes dates.

En la meitat nord de la Comunitat el percentatge de formes sensibles ja ha començat a descendir, per la qual cosa el moment òptim de tractament està finalitzant. La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2018 així com a la mitjana dels últims 5 anys indica que en 2019 el cicle presenta valors inferiors en tots dos casos al llarg de tota la Comunitat.

Altea acull una reunió informativa de la Xylella

Altea ha acollit una reunió informativa sobre la Xylella fastidiosa a càrrec de Mateu Signes, representant dels llauradors de Tàrbena i que col·labora estretament amb la Conselleria d'Agricultura.

L’alcalde, Jaume Llinares, ha presidit este encontre de treball que ha comptat també amb la participació de representants de distints pobles.

Seguiment del Poll Roig de Califòrnia a 9 d'agost

Evolució poblacional del Poll Roig de California a 9 d'agost que continua sent inferior a les les mateixes dates de l'any passat. En la meitat sud de la Comunitat el percentatge de formes sensibles ja ha començat a descendir o es manté en valors molt similars, per la qual cosa el moment òptim de tractament està finalitzant. En la resta de la Comunitat el percentatge de formes sensibles s'ha incrementat, per la qual cosa es considera que el màxim s'ha aconseguit o s'aconseguirà en els pròxims dies.

Suscribirse a Sanidad vegetal