Pasar al contenido principal

L'IVA de l'orxata continuarà al 10% i no pujarà finalment

Una resposta parlamentària del Govern al senador de Compromís, Carles Mulet, posa de manifest que l'IVA reduït del 10 per cent és el que cal aplicar a l'orxata de xufa, tancant així la confusió dels darrers mesos.

En la mateixa s'assenyala que legislador ha exclòs de l'aplicació del tipus reduït del 10 per cent als productes que, de conformitat amb el que s'estableix en el Codi Alimentari i les seues disposicions de desenvolupament, tinguen la consideració de begudes refrescants, gasoses o sucs quan continguen sucres o edulcorants afegits. En conseqüència, l'orxata tributaria al tipus impositiu del 21% sempre que es donen dues condicions:
1) Que tinga la consideració de begudes refrescants, gasoses o sucs.
2) Que continga sucres o edulcorants afegits.

Per contra, tributaria al tipus impositiu del 10% quan no es donen alguna o les dues condicions anteriors; és precisament a aquesta situació a la qual es referia la contestació en dir “en un altre cas”.

D'acord amb l'informe rebut del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, competent per a interpretar el Codi Alimentari i les seues disposicions de desenvolupament, l'orxata no és ni una beguda refrescant, ja que no està inclosa en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s'aprova la reglamentació tècnic-sanitària en matèria de begudes refrescants, ni un suc ni una beguda gasosa. L'orxata disposa d'una norma específica, en aquest cas concret és el Reial decret 1338/1988 de 28 d'octubre, pel qual s'aprova la Reglamentació Tècnic-Sanitària per a l'Elaboració i Venda d'Orxata de Xufa. 

En conseqüència, l'orxata no compleix les dues condicions necessàries perquè se li aplique el tipus impositiu general, de manera que l'orxata continuarà tributant al tipus reduït del 10%.

Així ho explica el senador Carles Mulet en un vídeo: