Pasar al contenido principal

LA CGT denuncia la falta de formació i d'equips de protecció en els incendis dels agents mediambientals 

El col.lectiu d’agents mediambientals ha participat en l’extinció del últims incendis de Vall d’Ebo i Bejís - molts voluntàriament - malgrat el mal tracte que reben de la seua Conselleria, la qual es nega a dotar-los dels equips de protecció legalment obligatoris.

La CGT, després d’anys demanant la dotació, formació i ordenació del col.lectiu sense resultats, va denunciar en febrer de 2021 la falta d’Equips de Protecció Individual (EPIs) i formació de seguretat en incendis forestals, però la Conselleria es va negar a complir el requeriment d’Inspecció de Treball de València.

Suscribirse a CGT