Pasar al contenido principal

L'Ajuntament de Sant Jordi netejarà tots els camins del terme municipal per a millorar la seguretat i evitar incendis

L'Ajuntament de Sant Jordi ja ha posat en marxa la maquinària per a netejar tots els camins rurals del municipi amb l'objectiu tant de millorar la seguretat viària en aquests, com per a previndre el risc d'incendis. D'aquesta manera, a través de les brigades Emergeix i de la Taula del Sénia, es farà un intens treball durant almenys sis mesos per a deixar tots els vials del terme municipal en el millor estat.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha explicat que “les brigades estaran treballant durant sis mesos per a adequar tots els camins rurals, però també duran a terme altres actuacions com ara la poda d'arbres dins del nucli urbà, així com tasques de neteja en parcel·les de la urbanització Panoràmica.

L'alcalde de Sant Jordi considerava que aquests treballs són molt importants per a millorar la seguretat i la qualitat de vida tant dels veïns del poble en els seus desplaçaments, com dels milers de visitants que acudeixen tots els anys a Sant Jordi. Per això, Iván Sánchez Cifre està posant l'accent principalment a millorar tant els vials rurals del municipi com les carreteres que el travessen.

Sense anar més lluny, la setmana passada van començar les obres de millora del camí que uneix el nucli urbà del municipi amb la urbanització Panoràmica, una de les actuacions estratègiques de major importància per a Sant Jordi. Amb això, l'equip de Govern municipal compleix amb el seu compromís de donar prioritat a aquesta actuació d'ampliació i millora, per al que ha invertit 40.000 euros de fons propis en l'adequació de cunetes de 2,1 quilòmetres del vial. D'aquesta manera podrà canalitzar les aigües pluvials, de manera prèvia a l'inici de les labors d'asfaltat, que sufragarà amb els plans provincials en els pròxims dies.

Cal tindre en compte que es tracta del principal camí d'accés a la urbanització i el camp de golf, per la qual cosa suporta un intens trànsit de vehicles tot l'any i molt més en els mesos d'estiu.
Continuar el treball fet amb la rotonda de la CV-11

Cal tindre en compte que aquesta no és l'única actuació per a millorar la seguretat viària i els accessos a la urbanització de Panoràmica que ha impulsat el municipi. Durant aquest mateix any s'ha dut a terme per part de la Generalitat la construcció de la rotonda en la CV-11 a Sant Jordi. Uns treballs que es van dur a terme després que l'Ajuntament cedira l'any passat els terrenys necessaris per a escometre aquesta infraestructura.

Es tractava d'una reivindicació històrica dels veïns del municipi i dels visitants que accedeixen principalment al camp de golf i a la urbanització de Panoràmica. Es tracta d'un punt d'accés essencial des del nord del terme municipal fins a aquesta zona allunyada del nucli urbà.