Pasar al contenido principal

La superfície cultivada al terme municipal de València s'ha reduït els darrers catorze anys en 80 hectàrees

La superfície cultivada al terme municipal de València s'ha reduït els darrers catorze anys en 80,06 hectàrees. Esta dada provés de l'informe elaborat pel Consell de l’Horta sobre els usos del sòl en el terme municipal de València dels anys 2008 i 2022 basant-se en les ortofotografies de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) tenint en compte l’ús real observat en cada moment, i no el planejament urbanístic. La fotointerpretació a l’escala de treball elegida (1:7.500) permet identificar unitats homogènies baix un mateix ús del sòl, segons un procés de generalització cartogràfica.

 

**

 

Entre 2008 i 2022 un total de 3.848,5 hectàrees d’horta i arrossar s’han mantingut sense canvis, 55,2 ha han passat d’estar cultivades a estar urbanitzades, 64,5 ha han passat d’estar cultivades a estar abandonades, 39,6 ha han passat d’estar abandonades a estar cultivades i 30,1 ha han passat d’estar abandonades a estar urbanitzades.