Pasar al contenido principal

Un total de 10 milions d'euros enguany per a internacionalització i promoció exterior de les empreses

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d'ajudes per a donar suport a la internacionalització de les empreses i la promoció exterior dels productes de la Comunitat per un valor de 10 milions d'euros per a l'any 2020.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des d'el pròxim dia 3 de febrer de 2020 fins al 16 de juliol de 2020.

La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha destacat que aquestes ajudes donen suport a la participació de les empreses valencianes en fires internacionals, així com les actuacions relatives al pla de màrqueting internacional.

Quines accions són susceptibles de suport?

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les xicotetes i mitjanes empreses i es consideraran com a accions susceptibles de suport la participació en certàmens firals internacionals; les despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional i els serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional.

Així mateix, la convocatòria d'ajudes estableix que seran subvencionables els serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional, amb la certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes així com amb la creació de pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.

També contempla les despeses de personal tècnic en comerç exterior, serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, altres despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional i, en el cas de Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls.

La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció d'aquestes ajudes es realitzarà de manera telemàtica.