Pasar al contenido principal

Avís contra la mosca blanca del caqui

S'ha continuat el seguiment del cicle biològic per part del Servei de Sanitat Vegetal, observant-se que els
estadis L1-L2 larves de Dialeurodes superen el 50%, sent un bon moment per a intervindre amb els productes autoritzats.

Cal tindre en compte que si s'utilitza només l'oli, aquest només mata per contacte, sent necessari, per a tindre un major control, repetir el tractament.

Per tant, en aquelles parcel·les que s'observe la presència de mosca blanca, es recomana considerar, en funció dels nivells de plaga observats, la possibilitat d'intervindre.

Detectan cláusulas presuntamente abusivas en los contratos de compraventa del cultivo del caqui

La Unió ha alertado hoy a los productores de caqui de la existencia de cláusulas que podrían ser consideradas como abusivas en los contratos de compraventa de este cultivo de esta campaña y avisa que seguirá trasladando sus quejas a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, para que inicie investigaciones al respecto.

Repartiment de Spinosad per a varietats extraprimerenques de cítrics i caqui dins de la campanya per al control de Ceratitis 2020

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als agricultors el producte necessari per a una aplicació per procediments terrestres a les varietats extraprimerenques de cítrics (Marisol, Clausellina, Clemenrubí (Pri-23), Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clemensoon, Clemenclara, Orogros, Cultifort, Oct488, Nero, Capola i Clemenval) i per a caqui, sent a càrrec d'aquest agricultor les despeses d'aplicació.

Webinar de Cajamar sobre la poda verde en el caqui

La Fundación Cajamar Comunidad Valenciana organiza un taller  sobre Poda en verde del caqui, que se enmarca en el Programa de Formación financiado por la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural – UE.

Te podrás conectar el lunes 6 de julio en horario de 17 a 18:30 horas.

Suscribirse a Caqui