Pasar al contenido principal

Una ETT d'Alzira rep una sanció de més de 187.000 euros per pagar salaris als collidors de cítrics per baix del conveni

El Consell ha aprovat imposar una sanció de 187.515 euros a una Empresa de Treball Temporal (ETT), situada a Alzira, per no abonar els salaris que legalment estableix el conveni col·lectiu aplicable als recol·lectors, d'acord amb l'activitat que realment venien desenvolupant.

Les actuacions es van iniciar al juliol de 2021 per la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València, en col·laboració amb l'Oficina Nacional de Lluita contra el Frau d'aquest organisme i van concloure el passat 1 d'abril amb l'alçament d'una Acta d'Infracció a la indicada ETT.

D'acord amb l'actuació inspectora s'ha comprovat que, des de setembre de 2018 fins a juny de 2021, la ETT cedia persones treballadores a empreses usuàries per a les labors de recol·lecció, abonant-los unes retribucions per davall del que s'estableix en el conveni col·lectiu de recol·lecció de cítrics de la Comunitat Valenciana, amb el consegüent perjudici econòmic per a les persones treballadores del sector del camp.

A més d'aquesta sanció administrativa que ha imposat el Consell per infraccions tipificades en la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social, la ETT haurà de fer front també a les responsabilitats econòmiques en matèria de seguretat social.