Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll Roig de Califòrnia a 9 d'agost

Evolució poblacional del Poll Roig de California a 9 d'agost que continua sent inferior a les les mateixes dates de l'any passat. En la meitat sud de la Comunitat el percentatge de formes sensibles ja ha començat a descendir o es manté en valors molt similars, per la qual cosa el moment òptim de tractament està finalitzant. En la resta de la Comunitat el percentatge de formes sensibles s'ha incrementat, per la qual cosa es considera que el màxim s'ha aconseguit o s'aconseguirà en els pròxims dies.

La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2018 així com a la mitjana dels últims 5 anys indica que en 2019 el cicle presenta valors inferiors en tots dos casos al llarg de tota la Comunitat.