Pasar al contenido principal

Seguiment de la Ceratitis a 28 de setembre

Els nivells de mtd (mosca per trampa i dia) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa. El mapes de risc s'han obtingut tenint en compte el nivell de plaga, la densitat de varietats extraprimerenques i la densitat de varietats tardanes.

Estos mapes són només orientatius i no garantixen que no haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només servixen per a reduir els nivells de població, sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

Enllaços als mapes de risc del 28 de setembre 2020:

Alacant: https://bit.ly/3cDROk5

Castelló: https://bit.ly/2S8pLj7

València: https://bit.ly/2GeCz4S