Pasar al contenido principal

Sagunt invertirà 388.000 euros en actuacions mediambientals en els camins rurals

Per a atenuar la desocupació agrícola existent, l'Ajuntament de Sagunt a través del departament d'Agricultura i del Consell Local Agrari, s'ha acollit als Plans Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides pel qual es regulen ajudes a la contractació de persones desocupades per a actuacions d'interés general i social.

La subvenció concedida pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és de 303.296 €, a la qual se li suma l'aportació municipal de 84.750 €, donant lloc a un pressupost total 388.046 € que anirà destinat a l'execució d'obres en camins rurals i altres intervencions. Les actuacions mediambientals, que s'iniciaran l'1 de juliol, es realitzaran en camins de les partides de Montíver, de Gausa i en les marjals i, també, es durà a terme la millora d'infraestructures en diferents camins rurals.

Durant la presentació d’estos treballs, la presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, ha manifestat que «el que busquem, sobretot, és traure-li el màxim rendiment a esta subvenció, equilibrant també el nostre pressupost per a poder desenvolupar-lo. Buscant sempre realitzar el màxim de tasques possibles i de la millor manera possible».

En este sentit, l'Ajuntament de Sagunt en col·laboració amb la direcció provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) contractarà un total de 66 persones, 8 capatassos i 58 peons agrícoles, tots elles parades de llarga duració per a fer treballs agrícoles durant la temporada estival, en concret 3 mesos, de l'1 de juliol al 30 de setembre.

«Al principi la nostra idea era ocupar 68 persones, però finalment seran 58 per la falta de treballadors i treballadores agrícoles, a través de Labora. Falten persones que tinguen el cupó agrícola». Així, Quesada ha animat les persones que estiguen en desocupació o vulguen treballar en este sector durant l'estiu, a traure's el cupó per a l'any que ve «per part nostra, donarem difusió a això».

La zona d'actuació en la partida de Montíver transcorre entre els camins de Torreta, Rodamilans i Montíver i les seues interseccions, en els polígons 31 i 32 del terme municipal de Sagunt. Pel que fa a la zona d'actuació de la partida de Gausa, les obres es concentraran principalment entre el camí de Gausa i Llíria i les seues interseccions i en els polígons 41, 42, 81 i 82. En tots dos casos, es tracta d'un entorn de marcat caràcter agrícola i els camins donen accés a parcel·les en producció.

Sobre les actuacions mediambientals dels camins de les marjals, l'obra afecta a les principals séquies superficials del sistema hidràulic existent en el municipi, tractant-se de la séquia del Rei i la séquia de Gabau.

I, finalment, la millora a realitzar en les infraestructures dels camins rurals, se centrarà en la zona dels enclavaments de Bonilles, Ponera, Pere Gil, Tres Barrancs, Romeu i Font de Ribera, ja que es tracta d'un entorn de marcat caràcter agrícola i forestal i els camins també donen accés a diferents parcel·les.

Tant en la partida de Montíver com en la de Gausa, es durà a terme la restauració de cunetes, reparació de defectes en el ferm i condicionament de la xarxa de camins amb la finalitat de facilitar l'accés i trànsit de vehicles pesats (afavorint les labors agrícoles) i turismes. Per a Montíver, es crearà un equip de treball format per 18 persones, 2 capatassos i 16 peons i, per a Gausa, es necessitaran 18 persones, 2 capatassos i 16 peons.

Per a les actuacions de les marjals, es formarà un equip de 27 persones (4 capatassos i 23 peons) amb la intenció de facilitar l'evacuació de l'aigua del municipi a la mar i evitar, en la mesura que siga possible, riscos d'inundació en èpoques de gota freda. La neteja de les séquies suposarà contribuir a la normalització de l'evacuació hídrica cap a la gola de Montíver, recuperar la morfologia hídrica de la séquia definint els seus marges, disminuir els efectes associats a les inundacions i millora de la qualitat de les aigües aportades a la mar.

I, finalment, altres camins rurals en els quals es pretén actuar estan desproveïts de nom i presenten dificultats d'ubicació. És per això que es pretén facilitar l'entrada dels mitjans terrestres d'extinció d'incendis, així com l'evacuació del personal i material en cas d'ocórrer algun sinistre, gràcies a la indicació dels noms de camins, així com l'inici i fi de terme municipal mitjançant la col·locació de 68 cartells. La millora en la senyalització amb la col·locació de cartells indicatius de nom de diversos camins rurals té l'objectiu de garantir l'accés a totes les masses forestals, agrícoles i urbanes en l'entorn rural des de diferents punts, permetent la gestió i el manteniment de les mateixes alhora que es minora el risc i es faciliten i acceleren les labors d'accés per a l'extinció en cas de produir-se.

Finalment, Quesada ha recordat a tota la ciutadania sobre l'abocament d'enderrocs «que no sols origina una despesa a l'Ajuntament o la mala imatge que donem i que afecta visualment, sinó que també allò que es deixa damunt de la terra es filtra i va als nostres aqüífers, que es contaminen». Sobre este aspecte, ha assenyalat que s'instal·laran senyalitzacions de ‘Prohibit tirar fems i enderrocs’. Un altre missatge que ha transmés és sobre la velocitat amb la qual se circula pels camins rurals: «La velocitat màxima és de 40 km/h, i cal tindre en compte que moltes persones majors circulen per estos camins i cal anar amb compte a més amb bicicletes, vianants…».

Així mateix, este matí la regidora ha donat la benvinguda a les noves incorporacions del personal dins del programa, que, a més, han rebut una xarrada sobre prevenció de riscos laborals per part de la tècnica responsable del servici de Prevenció de Riscos Laborals.