Pasar al contenido principal

Oliva ja té un Pla de Desenvolupament Sostenible Agrari per als pròxims huit anys

Oliva ja disposa d'una ferramenta de reactivació i dinamització del sector agrari del municipi, que mostra un full de ruta clar i definit per poder desenvolupar, al llarg de 8 anys, unes línies de treball que potencien els diferents vessants del món agrari. Totes i cadascuna de les accions del Pla de Desenvolupament Sostenible Agrari revaloritzen i projecten cap al futur la supervivència de l’agricultura en aquest municipi de la Safor.

En el ple de maig l’Ajuntament d’Oliva va aprovar el Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible Agrari 2022-2030, un document pressupostat amb un total de 2,8 milions d’euros al llarg dels 8 anys de la seua vigència, i que conjuga un estudi sectorial i de diagnosi de l’agricultura a Oliva i el corresponent pla d’accions anuals, atenent a unes línies estratègiques plantejades. Aquestes responen a un objectius consensuats que són consolidar i facilitar la continuïtat de l'activitat agrària d’Oliva, millorar la qualitat paisatgística del municipi, assegurar el canvi generacional i trobar un equilibri de rendibilitat i futur al sector, que genere ocupació i afavorisca l’agricultura local.

A través de la Regidoria d’Agricultura, que encapçala Miquel Doménech, s’ha estat treballant de manera coordinada amb els diferents agents implicats, amb la finalitat de reactivar el sector primari, que és un dels principals motors de l’economia local d’Oliva, i evitar així la desocupació en el mateix, sempre d’una manera sostenible, socialment responsable i coherent amb l’entorn.

Per al disseny d’aquest Pla Estratègic s’ha realitzat una primera fase de diagnosi i estudi sectorial, amb reunions de seguiment i sessions participatives amb els diferents agents afectats, per concretar els objectius i les línies estratègiques. Aquestes s’han vist reflectides en el document definitiu del PEDAS, un pla d’acció estratègica, temporal i econòmicament planificat.

Les línies estratègiques d’actuació s’han estructurat al voltant del territori, el producte, la viabilitat econòmica del sector agrícola i la cultura-ofici, és a dir, el reconeixement social de l’activitat que desenvolupen els i les professionals per tal de garantir el futur d’aquest sector i fer-lo més atractiu.

Segons el regidor d’agricultura d’Oliva, Miquel Doménech, “aquest document és un full de ruta per recuperar el patrimoni agrari, o almenys mantenir-lo, gràcies a les diferents actuacions plantejades, que pretenen generar el canvi de model necessari per a la nostra agricultura”. “Cal entendre que aquest tipus de plans estratègics requereixen un esforç energètic i econòmic, i d’un compromís institucional per complir amb el pla d’accions, i és per això que aquest full de ruta, el PEDAS, s’ha d’aprovar amb consens i que tots els partits polítics, que representen la ciutadania d’Oliva, el consideren com una alternativa de transformació positiva per al municipi” ha afegit el regidor.

Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva, ha declarat: “Consolidar i facilitar la “continuïtat” de l’activitat agrària, inclús la recuperació de les parcel·les ermes i abandonades per la millora del paisatge i de l'entorn, facilitant la implementació de projectes generadors de llocs de treball i la valoració de l’agricultura municipal és el que comporta un pla com aquest, que és un full de ruta molt clar de com potenciar la nostra agricultura a llarg termini.”

El desenvolupament del Pla d’Acció

L’Ajuntament d’Oliva, a través de la Regidoria d’Agricultura, ha treballat des de l’inici de la legislatura algunes línies que ara trobem especificades al mateix PEDAS i d’altres que estan desenvolupant-se actualment.

La creació dels horts urbans respon a la necessitat de revitalitzar el sector agrícola, fent atractiva aquesta activitat per a futures generacions, un objectiu que es veu reflectit al document i que ja s’està duent a terme. Per altra banda, hi trobem la promoció i la formació contínua en àmbits específics com l’agroecologia, nous cultius tropicals, màrqueting i vendes per a la gestió i comercialització de les produccions agràries, creació de societats agràries, re-valorització patrimonial agrària, noves tecnologies aplicades i un llarg etcètera.

També s’ha fet un control i gestió de la plaga cinegètica del porc senglar en tota la zona de cultiu d’Oliva, responent de forma eficient i amb totes les garanties a una petició recurrent dels i les propietàries. Amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, i els seus insectaris, també s’ha fet front al cotonet de Sud-àfrica, una plaga que posa en perill els nostres cultius citrícoles. En aquest sentit, també s’han fet inspeccions a les parcel·les per possibilitar l’alliberament d’aquesta fauna útil i combatre aquest insecte de la forma més sostenible i natural.

Per últim, l’Ajuntament d’Oliva està realitzant nombroses inversions per restaurar i millorar els camins rurals-agrícoles del terme per garantir la seguretat viària dels i les usuàries i, alhora, remoure els problemes d’inundabilitat que patien alguns d’ells. Aquestes millores són possibles gràcies a les aportacions econòmiques municipals i les subvencions procedents d’altres administracions públiques, l'última d’elles de 400.000 euros, que amb una aportació extra de l’ajuntament destina renovar al voltant de 50.000 metres quadrats d’asfaltat al municipi.