Pasar al contenido principal

L'Ajuntament de Nules trau a licitació tres casetes del Mercat Municipal per a ampliar l'oferta gastronòmica

L’Ajuntament de Nules vol ampliar l’oferta gastronòmica del Mercat Municipal i ha tret la concessió de tres casetes de l’interior del Mercat Municipal per a desenvolupar diferents activitats comercials, en concret es tracta de les casetes 4, 10 i 11 que a hores d’ara es troben sense activitat.

“Amb aquesta licitació es vol que les casetes que estan buides puguen desenvolupar activitats comercials en les condicions que el plec estableix, de manera que les persones interessades poden presentar ofertes a través de la
Plataforma de Contractació de l’Estat.

El que es pretén és seguir dinamitzant aquest espai i que, poc a poc, totes les casetes del Mercat Municipal estiguen obertes”, comenta el regidor de Mercats, César Estañol. Així doncs, entre les activitats que s’oferten està la de gelateria, bar cafeteria, i vinacoteca i embotits selectes.

El cànon mínim establit per a les casetes 10 i 11 és de 1.562,50 euros a l’any, i per a la caseta 4 s’ha establit un cànon mínim de 1.171,87 euros anuals. El termini per a presentar ofertes finalitza el pròxim dimarts 4 de juny. Cal assenyalar que, els plecs es troben publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Nules, en el portal de transparència i en la Plataforma de Contractació de l’Estat.