Pasar al contenido principal

La Diputació de València i la UV premien l'emprenedoria innovadora a municipis en risc de despoblació

La Universitat de València, en col·laboració amb la Diputació de València, convoca la primera edició dels Premis a la Millor idea d'emprenedoria innovadora per a municipis rurals i/o en risc de despoblació, a fi de reconéixer els treballs realitzats per estudiants de batxillerat i cicles formatius de la província en relació amb l'entorn rural. Els alumnes han d'estar matriculats durant el curs 2021-2022 en un centre oficial i haver presentat la seua candidatura.

El diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Ramiro Rivera, ha destacat que “iniciatives d'este tipus pretenen incentivar l'arrelament de la joventut al seu territori, animant-los a plantejar iniciatives que fixen la població en l'entorn rural mitjançant idees innovadores i sostenibles que generen ocupació i riquesa”.

La convocatòria permet presentar candidatures individuals o en grups de fins a tres estudiants, amb independència del curs, nivell o tipus de formació, sempre amb la tutela d'un professor o professora que tutoritzarà el projecte. Amb estos premis es pretén demostrar a l'alumnat de batxillerat i cicles formatius que iniciar una activitat econòmica al medi rural és possible, igual que optar per residir a municipis en risc de despoblació.

Les sol·licituds de participació en la convocatòria de premis es dirigiran a l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), i hauran de presentar-se a través de la seu electrònica de la Universitat de València. Cada candidatura haurà de presentar un resum de la idea, al·ludint a quina mena d'iniciativa o xicoteta empresa innovadora (start-up) es referix, les necessitats o demandes que planteja cobrir, les tecnologies a utilitzar, així com el grau de presència física al territori que suposaria i la interacció prevista amb altres agents públics i privats.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), finalitzant el termini el 31 de juliol de 2022 a les 15.00 hores.

L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per una comissió mixta que actuarà com a jurat, formada per quatre integrants entre els quals es trobaran dos membres de l'Institut Interuniversitari de la UV i dos membres de la Diputació, com a mínim un pertanyent a l'àrea de Desenvolupament Rural i polítiques contra la Despoblació.

Les bases, que es publicaran al DOGV en els pròxims dies, preveuen un primer premi de 1.000 euros per a l'alumnat participant i 400 euros per al docent responsable; un segon premi de 500 euros per a l'alumnat i 200 euros per a la docent; i un tercer de 300 euros per a l'alumnat i 100 per a la docència.