Pasar al contenido principal

La planta de tractament de purins de la Todolella paralitzarà la seua activitat a final d'any

La planta de tractament de purins de la Todolella (Els Ports) haurà de paralitzar la seua activitat a final d'any. Una denúncia davant la Fiscalia reflecteix que la planta no compleix amb la normativa quant a la minimització de l'impacte ambiental.

“La inacció de l'anterior equip de govern ha abocat al tancament de la planta que és utilitzada per dotze ramaders de la comarca dels Ports i que dona servei als municipis de la Todolella, La Mata, Olocau del Rei, Villores, Morella, Ortells, el Forcall i Cinctorres”. Així de contundent ha sigut la vicepresidenta primera i responsable de l'àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, qui s'ha desplaçat esta vesprada a la la Todolella al costat dels diputats de Residus i Sector Primari, Ximo Llopis i Sergio Fornas, respectivament, i tècnics de la institució provincial, per a mantindre una reunió informativa amb tots els agents afectats per la paralització de l'activitat.

La Diputació de Castelló és titular de la instal·lació de tractament de purins a la Todolella, un espai en el qual es duu a terme la gestió i tractament dels residus de la ramaderia.

La problemàtica va sorgir quant a que s'havia d'adaptar la instal·lació i el funcionament de l'activitat a les MTD (millors tècniques disponibles) en el tractament de residus publicades per la Decisió d'Execució (UE) per a reduir les emissions de l'atmosfera.

L'empresa adjudicatària del servei d'explotació va presentar la sol·licitud per a l'obtenció de l'Autorització Ambiental Integral corresponent, en compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació. No obstant això, un informe del Servei de Protecció de l'Atmosfera de la Direcció General de Qualitat i educació Ambiental, datat el 27 de març del 2023, va concloure que no quedava acreditada l'aplicació de totes les MTD’s previstes en la Decisió d'Execució (UE) per a reduir les emissions a l'atmosfera, per la qual cosa no es va poder emetre l'informe favorable sol·licitat, aconsellant per tant l'adopció de mesures oportunes per a protegir el medi ambient.

Com ha incidit la vicepresidenta primera de la Diputació, “eixe informe es va emetre a les portes de les eleccions autonòmiques i municipals i no es va fer res sobre aquest tema i, ara, no hi ha marge de maniobra”.

Com s'ha explicat en la reunió informativa, analitzat tècnicament l'informe emés pel Servei de Protecció de l'Atmosfera en el procediment de tramitació de l'Autorització Ambiental Integrada s'extrau que la tècnica emprada per a l'explotació actual de la planta no s'inclou en la relació de millors tècniques disponibles. Per tant, la tecnologia empleada de panells d'evaporació no és recomanable per a reduir les emissions a l'atmosfera ja que genera, de manera difusa i contínua, una quantitat important de gasos.

A més d'això, a la fi de mes del mes de setembre de 2023, l'empresa adjudicatària va rebre de Fiscalia provincial de Castelló la comunicació sobre una denúncia en la qual es reflectia que la planta no complia amb la normativa quant a la minimització de l'impacte ambiental.

En aquesta denúncia es posa de manifest que entre els anys 2019 i 2022 es va constatar l'existència d'acumulació de fem depositat a la intempèrie, sobre sòl de terra, amb el consegüent risc de filtració de lixiviats per efecte de les pluges. En tot eixe temps no s'ha apantallat i adequat el sistema de panells evaporatius sobre els quals es polvoritza la fracció líquida del purí, el qual degut precisament a deficiències d'apantallament s'escampa sobre el sòl de terra circumdant. En la denúncia es posa de manifest que esta planta de tractament de fems no compta amb Autorització Ambiental Integrada (AAI).

Davant esta situació, en el 2022 es va denunciar una sèrie de deficiències en la planta i després d'això es va oficiar al Seprona al no poder-se descartar la comissió d'un delicte a fi que investigara els fets descrits, com poguera ser la gestió irregular de fem. El Seprona va sol·licitar llavors una sèrie d'informació que, com es desprén en la denúncia, no va ser proporcionada per les Conselleries implicades, i es va tornar a oficiar a la Conselleria d'Agricultura, Medi rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a fi que informaren i si és el cas remeteren la còpia de l'Autorització Ambiental Integrada de la planta.

Després de rebre eixe informe que conclou que no s'han adoptat les mesures de minimització de l'impacte ambiental en eixa parcel·la, i en vista de quede garantida la protecció de medi ambient i seguretat i salut de les persones, s'ha proposat la finalització del contracte del servei d'explotació de la planta a la fi d'enguany i que en el temps restant de vigència fins a la data indicada s'evite l'accés dels purins a les instal·lacions, que es dedicaran exclusivament a la finalització del tractament dels residus existents en l'actualitat i en la neteja, condicionament i manteniment de les instal·lacions per a evitar possibles riscos en el període posterior.

El govern provincial lamenta “que la inacció durant estos anys per part de l'equip de govern quant al compliment de la normativa haja motivat esta decisió ja que seguir amb l'activitat pot constituir un delicte contra el medi ambient i els recursos naturals”, ha sentenciat María Ángeles Pallarés. Davant este nou escenari, els ramaders i municipis afectats pel cessament de l'activitat hauran d'estudiar la fórmula per a continuar tractant els purins.