Pasar al contenido principal

El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Conselleria d'Agricultura assegura la producció de materials vegetals de reproducció i el manteniment del Banc de Llavors

El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), dependent de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha activat un operatiu amb la finalitat de mantenir la producció de materials vegetals reproductius i el manteniment del Banc de Llavors.

En el moment de la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19 s'acabaven de realitzar tots els pretractaments que necessiten les llavors amb dificultats de germinació i les sembres. Moltes de les espècies es trobaven en fase de plàntula, la de màxima delicadesa, i unes altres encara germinant. L'operatiu posat en marxa des de la declaració de l'estat d'alarma s'ha ocupat del reg i de totes les tasques necessàries per a mantenir la producció habitual de planta.

El manteniment de la producció de llavors i material vegetatiu de reproducció s'emmarca dins del Pla de Diversitat Agrària Valenciana integrat en el Pla Valencià de Producció Ecològica. Aquest té per objecte assegurar les varietats tradicionals valencianes, que posteriorment seran transferides al sector agrari.

Les tasques imprescindibles també consisteixen a assegurar la continuïtat de les col·leccions de llavors forestals, un patrimoni comú que s'ha anat recollint i processant durant molts anys i que actualment compta amb prop de 600 espècies.

El Banc de Llavors, a més, conserva col·leccions de flora singular -espècies estranyes, endèmiques i amenaçades- que s'utilitzen en projectes de recuperació d'espècies i reforçament de poblacions, i asseguren la seua supervivència en cas de greu pertorbació. En conjunt, durant l'any 2019 s'ha treballat amb 182 espècies de flora singular.

Finalment, també continuen en marxa els projectes d'investigació que es desenvolupen en el CIEF, particularment els que es realitzen en col·laboració amb el CIDE-CSIC, a més de les línies de recerca pròpies.

Aquest centre, adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'ocupa de la producció de materials vegetals de reproducció que s'utilitzaran en projectes de medi natural que necessiten revegetació per tot el territori valencià, tant forestals com de restauració d'hàbitats naturals, i en plantacions de la campanya del Dia de l'Arbre.

Durant l'any 2019, el CIEF va produir més de 91.000 plantes forestals d'hàbitats naturals valencians, així com 11.400 plantes d'espècies de riberes fluvials i entorns de zones humides.