Pasar al contenido principal

Avís de tractament contra la vespeta de l'ametler en la Marina Alta

Comencen a detectar-se les primeres eixides d'adults de la vespeta en ametles afectades de la campanya passada a la comarca de la Marina Alta. Després de detectar-se aquestes eixides ha de realitzar-se
un tractament amb algun dels plaguicides permesos en les condicions que
indica l'etiqueta corresponent:

- Lambda cihalotrin: 10%, 2,5% o 1,5%.
- Spirotetramat: 10%.

El tractament ha de fer-se transcorreguts 3-5 dies des de les primeres eixides.