Pasar al contenido principal

Amigos de la Tierra llança la campanya Fem nostra l’energia: és l’hora de les Comunitats Energètiques

La campanya de Amigos de la Tierra, Fem nostra l’energia, centrada en les comunitats energètiques com a agents de canvi, busca incidir en les polítiques públiques a nivell regional i estatal, així com involucrar col·lectius i persones que generalment estan fora dels processos de presa de decisions, més en concret en el sector de l’energia.

L’associació afirma que els municipis han de liderar aquesta transició i transformar-se en el motor de canvi que potencia les energies renovables a través de les Comunitats Energètiques i la participació ciutadana. 
La crisi climàtica és un dels problemes més urgents a nivell mundial. No obstant això, les polítiques plantejades de moment són insuficients en comparació amb la magnitud de l’emergència. L’activitat humana, amb una gran diferència de responsabilitat entre sectors de la població, ha generat aquesta situació, i sols transformant-la de forma radical es podrà evitar un escalfament global perillós per damunt dels 2°C.

En un context d’emergència ecològica, l’establiment d’un objectiu d’un 23% de reducció de les emissions per a 2030 a nivell estatal és insuficient. En la mateixa línia el 42% d’energies renovables plantejat per a eixe mateix any ha d’augmentar, i, amb aquest objectiu, els governs centrals, regionals i municipals han de prioritzar l’impuls de l’energia comunitària i en concret la figura de les Comunitats Energètiques. 

“Les Comunitats Energètiques no són sols determinants per a accelerar la transició energètica basada en fonts d’energia neta, sinó que són un catalitzador per a respondre a la pobresa energètica als diferents municipis del territori espanyol”, ha assenyalat Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justícia Climàtica de l’organització.
La pujada dels preus de la llum i l’energia deixa milers de famílies sense accés a un dret bàsic com és l’energia en unes circumstàncies de temperatures extremes. Potenciar les Comunitats Energètiques és una solució per a poder abastir d’energia les persones més vulnerables sense haver de dependre dels mercats energètics internacionals que premien els combustibles fòssils i deixen aquestes persones en una espiral de dependència. 

Com a part de la seua campanya, ahir mateix, Amigos de la Tierra va celebrar la trobada, “Energia comunitària: Sense deixar a ningú enrere” en què va comptar amb la participació de diferents col·lectius, prioritzant els que històricament han sigut infrarepresentats al sector energètic i principalment conformat per dones, per a analitzar els obstacles per a la participació en la transició energètica i dibuixar de forma conjunta el camí a seguir per a democratitzar l’energia.

Mentre les grans empreses es beneficien de la transició energètica, s’està desaprofitant l’enorme potencial de l’energia comunitària per a generar energia elèctrica neta i propera, i crear ocupació laboral local. Es podria cobrir el 100% de la demanda elèctrica dels sectors domèstic i terciari per a 2030. Ara és el moment que el Govern aplique la directiva de renovables i establisca mesures que fomenten l’energia comunitària i reconega el paper de la ciutadania com a agent protagonista en la transició energètica.

En la web de la campanya Fem nostra l’energia, Amigos de la Tierra explica què són les comunitats energètiques, i posa a disposició de la ciutadania una guia per a crear una comunitat energètica, un mapa de casos d’èxit que anirà completant-se i destaca els avantatges de les comunitats energètiques:

•    Lluita contra la crisi climàtica: contribueixen a descarbonitzar l’economia i abordar l’emergència.
•    Democràcia: és justícia energètica. Les persones decideixen com, on i quanta energia consumir.
•    Economia en cooperació: impulsa una economia i una societat basades en la cooperació, en lloc de la competència, dins dels límits del planeta Terra.
•    Reducció de la pobresa: redueixen la pobresa energètica, la factura de la llum disminueix i les persones sota risc d’exclusió social poden formar-ne part i beneficiar-se.
•    Reducció de la desigualtat de gènere: amb les ferramentes i perspectives necessàries, promouen l’equitat de gènere a través de la participació plena de les dones.
•    Inclusió: permet la participació de grups històricament infrarepresentats en l’àmbit de l’energia, com les persones joves o les persones migrants.
•    Millor ús del sòl: al reduir la necessitat d’establir macroprojectes de renovables, es permet mantindre els usos agrícoles, ramaders i naturals del sòl.
•    Equilibri i revitalització:  al revitalitzar l’economia local creant llocs de treball – els diners es queden en la comunitat – augmenta la cohesió social.