Pasar al contenido principal

S’obri el termini per a participar en la gestió dels horts urbans del Consell Agrari Municipal de València a La Torre 

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) ha publicat hui la convocatòria per a accedir a la gestió d'horts urbans en tres parcel·les municipals de l'entorn del Parc d'Horts Urbans de la Torre. Segons este anunci, les persones o entitats interessades en l'aprofitament agrícola d'estos terrenys, que estan adscrits al Consell Agrari Municipal de València, disposen d'un termini de 30 dies per a presentar la seua sol·licitud “amb una proposta emprenedora, que a més de generar ocupació, contribuirà a l’augmenta del teixit productiu de la zona i a la promoció de l'accés a una alimentació saludable per a la ciutadania”.

El regidor delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, i president del Consell Agrari Municipal, Alejandro Ramon, ha recordat que l'objecte d'esta convocatòria “que també pretén aportar en la conservació de l’Horta de València com un entorn d'alt valor ambiental i ecològic”. L'edil, acompanyat del regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha presidit hui telemàticament la sessió ordinària del Consell Rector de l’esmentat organisme i, al seu terme, ha explicat que la convocatòria publicada hui en el BOPV “s'emmarca en el projecte de promoció de l'agricultura en el terme municipal”.

“Les parcel·les estàn a Sociopòlis, al costat de la CV-400, i -en paraules de Alejandro Ramon- estan a disposició de qualsevol veí o agricultor a un preu reduït per a produir fruites i hortalisses”. Les sol·licituds hauran d'aportar un projecte o memòria que identifique les característiques bàsiques de les propostes: cultius, viabilitat, objectius i activitats i accions principals de treball i personal responsable de la iniciativa.Les sol·licituds hauran d'aportar un projecte o memòria que identifique les característiques bàsiques de les propostes: cultius, viabilitat, objectius i activitats i accions principals de treball i personal responsable de la iniciativa.

Posteriorment, i després d'un procés selectiu, en el qual es valoraran, entre altres, aquells projectes que donen accés als joves i a les dones al món laboral, s'entregaran les parcel·les amb un condicionament bàsic que permetrà l'inici de l'activitat agrària. A més, estos terrenys estaran dotats de les infraestructures necessàries com, per exemple, un sistema de reg per gravetat mitjançant séquies de mòduls de formigó. Pel que fa a l'autorització de l'ús d’este espai públic, tindrà una vigència de quatre anys

La persona o entitat adjudicatària, que haurà d'adobar un cànon per aprofitament de la parcel·la, també haurà de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laborals establides en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen a l'Estat, així com la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos laborals.