Pasar al contenido principal

Clima extrem: escassetat d'aliments i terra abandonada

* Adrià Girbés Masià. Economista.

Pluges intenses i fortes sequeres són  formes del clima extrem que cada volta seran més freqüents segons els meteoròlegs. L'abast global de la sequera és inquietant:  només en  Europa, moltes zones  d’Alemanya porten tres anys de sequera, hi ha  sequera a França, a Itàlia, en resum  més de la meitat d'Europa.  En la península, el territori valencià és un dels pocs que  ha plogut fruit de la variabilitat del clima, però  Catalunya, Andalusia i Castella-La Manxa patixen sequera. 

Hi ha molta incertesa climàtica, els models anteriors  no aprofiten; els experts parlen de la impredictibilitat d'on i quan tindran lloc els extrems. Considerant aquesta incertesa i l’escalfament creixent, una sequera  pot ser extensa tant  territorialment com de durada, per tant, l’impacte advers sobre l’agricultura  pot ser enorme. S’estima que la producció en la Unió Europea d’aquest any pot hi haure una reducció de 20 Mt a causa de la sequera. La seguretat alimentària o digue-m’ho cruament d’aliments bàsics com cereals, farratges i producte hortícoles  a preus accessibles és una prioritat pública.

Un avís del que suposa l'escassetat  és el problema de l’encariment  de productes agrícoles bàsics  com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna: cereals com el blat i la dacsa han augmentat un quaranta per cent en un any, també influïts pel clima.

Preparar-se per a afrontar possibles escassetats és pensar a llarg i mitjà termini actuant amb trellat. Una estratègia de seguretat alimentària  hauria d’explorar les opcions disponibles. Zones abans cultivades que o bé, eventualment, no experimenten problemes d’aigua o bé terres  de regadiu poden tindre en alguns llocs un valor estratègic en el cultiu de cereals i d'altres aliments  bàsics per al consum humà i ramader. 

En particular, en moltes parts del territori valencià hi ha  terra que s’ha deixat de cultivar i que creix dia a  dia.  En  zones de regadiu, els costos elevats dels cítrics i d’altres fruiters junt amb altres factors (preus baixos, inadaptació a canvis tècnics i comercials…)   deriven en un abandonament que causa problemes fitosanitaris   als camps veïns que són  cultivats.  

¿El clima extrem és  una oportunitat   de tornar a cultivar terra abandonada? O és més bé una necessitat? Les terres que depenen del clima  necessiten les pluges de tardor i primavera per a obtindre  producció cerealística, heus ací el paper clau del  regadiu. Prèviament al que després argumente és pertinent advertir que no desconec  el cultiu de cereals, he cultivat arròs tot i no ser la meua ocupació principal  perquè -com molts altres- és herència familiar.  A fi de vore’n la viabilitat s’hauria de començar com -correspon- experimentant a una escala reduÏda o  prova pilot.

Per evidents causes econòmiques ara per ara el regadiu per gravetat seria l’únic viable. Sabem que el cultiu de cereals per a ser eficient econòmicament requerix unes unitats de cultiu  grans.  Tals dimensions no són les ací predominants a causa del minifundisme, no obstant tenim una certa diversitat en alguns  llocs  on les parcel·les tenen una  dimensió similar a la que veiem en algunes zones productores de cereals. Aquesta prova és d’un interés públic estratègic, per tant  requeriria un suport o ajuda pública  als propietaris per a superar el risc associat a aquest canvi.

Hi ha d’haver un conjunt de terrenys -pròxims o contigus- destinats a aquest cultiu per a permetre l’ús eficient del moviment de la maquinària.  Aquesta prova s’ha d’aplicar també en una àrea de  minifundisme, la qual comporta  transformar-se en   unitats de cultiu més grans.

Aprofite per a recordar que és un objectiu encertadament perseguit per la vigent  Llei d’Estructures Agràries de la Generalitat Valenciana. Si donara resultats positius aquest assaig projecta a priori un beneficiós grau de diversificació agrícola que reduiria l’excés de  producció d’algunes varietats fruitícoles, a més així  de l’esmentada llei  de rebre un fort impuls de les administracions implicades. L’elevada mecanització del cultiu de cereals mitiga el problema creixent  de l’escassetat de  mà d’obra agrícola. 

Són molts  els aspectes que suscita aquesta proposta: econòmics, legals, comercials...però serà la incidència  climàtica  i  aprenent fent el que ens mostrarà l'abast de la proposta. Hi ha factors i tendències  a favor, però com sempre serà l'evolució futura del clima i la pràctica el que mostrarà l'abast de la proposta. Amb la perspectiva de l’augment de les temperatures estem en  un entorn disruptiu  i segur que hem de fer canvis abans inimaginables. No oblidem que és  un assumpte primordial: parlem d’escassetat de menjar.

Añadir nuevo comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.

Plain text

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
  • Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.