Pasar al contenido principal

La Fundació Llauradors Solidaris ha presentat la comunicació del projecte: IDIVERSIM - IGUALTAT EN LA DIVERSITAT IMMIGRANTS

La Fundació Llauradors Solidaris ha presentat el 28 d’agost de 2023 la comunicació del projecte:  IDIVERSIM - IGUALTAT EN LA DIVERSITAT IMMIGRANTS, financiat per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de les subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023, que van ser resoltes en el DOGV el 12 de juliol. 

L’objectiu del projecte IDIVERSIM es fomentar l’ igualtat en la diversitat en la Comunitat Valenciana, especialment amb les persones immigrants, facilitant la informació i les eines necessàries a les persones  temporeres i nouvingudes, per dotar-los d’autonomia i facilitar les eines i recursos per desenvolupar-se i participar en igualtat d’oportunitats. 

La Comunitat Valenciana és un país ple de diversitat, amb una mescla de cultures molt interessant on es mesclen els diferents costums, creences i tradicions.  Una realitat, on la immigració ha portat amb si una nova pluralitat de cultures i de creences que fa d'aquesta un àmbit on la diversitat no sols és present, sinó que és necessari gestionar-la. 

Els processos mereixen una atenció especial, perquè com a primer moment de socialització, poden esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació en la nostra comunitat de totes les persones. L’arribada de persones immigrants nouvingudes, conjuntament amb la gran mobilitat, ha posat en evidència la importància dels processos d’acollida, que cal gestionar adequadament.

Aquests processos no van adreçats només a les persones immigrants i famílies nouvingudes, també van adreçats a la resta de persones, al personal de l’administració i qualsevol tipus de serveis i d’altres professionals que hi puguen intervenir en el proses d'acollida i integració en la diversitat de la nostra comunitat.

Llauradors Solidaris considera que és imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de la primera atenció inicial de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana, per evitar el possible xoc emocional que suposa l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, a més a més, l’ integració també ha de contemplar mesures en la reincorporació després de llargs processos d’absència i, per aquest motiu, cal fer un seguiment i acompanyament individualitzat, prestar informació i orientació per facilitar l’accés a la informació bàsica i als recursos, orientació en els circuits i itineraris existents al territori, coneixement de drets i deures, legislació, tràmits entre altres, així com contribuir i promoure la interculturalitat i la integració sociolaboral de les persones immigrants que arriben a la nostra comunitat, a través d'accions de promoció de la participació social, associacionisme, dinamització comunitària, integració i cohesió social a través de la dimització de grups.