Pasar al contenido principal

Avís de tractaments contra la mosca blanca del caqui

El seguiment del cicle biològic de la mosca blanca realitzat per part del Servei de Sanitat Vegetal indica l'escalonament de les postes d'aquest insecte, trobant-se des d'ous recentment posats a uns altres que acaben de fer eclosió. Per tant, en parcel·les on ja es va realitzar un tractament contra aquest insecte en prefloració, vigilar la presència de la plaga en brotacions joves per si fora necessari intervindre.

En general, en aquelles parcel·les que hagen tingut danys en la passada campanya, es recomana considerar, en funció dels nivells de plaga observats, la possibilitat de realitzar un tractament.

Es pot realitzar el tractament contra aquesta plaga, coincidint amb el tercer tractament de la taca foliar del caqui, Plurivorosphaerella nawae (Mycosphaerella nawae), als estadis l1-l2 de la mosca blanca amb les matèries actives spirotetramat 10% SC p/v, sulfoxaflor 12% SC p/v*, oli de taronja 6% SL p/v i oli de parafina autoritzat.

Es continuarà amb el seguiment del cicle biològic per a determinar les següents generacions.
* autorització excepcional,1 pase, dosi 0,4 l/ha, control cotonet i mosques blanques.

Nota.- tindre en compte la compatibilitat dels productes a utilitzar.