Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll Roig a 22 de maig

A la província d'Alacant el màxim de formes sensibles (L1+L2) ja s'ha produït. En el sud de la província de València, el moment òptim de tractament ja s'ha produït o s'està produint.

En la resta de la província de València i a la província de Castelló, el moment òptim de tractament s'està produint o es produirà en els pròxims dies.

La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2019, així com a la mitjana dels últims 5 anys, indica que en 2020 el cicle presenta valors superiors en tots dos casos al llarg de tota la Comunitat Valenciana.