Pasar al contenido principal

Seguiment del Cotonet de Sud-àfrica a 29 de juliol

S'adjunten els resultats del seguiment dels estadis del Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae) d'aquesta setmana. Inclou els seguiments realitzats a Oliva, Llíria, Xilxes i Torreblanca.

Resum: la comparació dels graus dia acumulats respecte a l'any 2020 i respecte a la mitjana dels últims 5
anys indica que en 2021 el cicle presenta valors inferiors en les quatre zones.