Pasar al contenido principal

Seguiment al Poll Roig de Califòrnia a 2 d'agost

Seguiment a 2 d'agost del Poll roig de Califòrnia en els cítrics que indica que els valors són inferiors a l'any passat i últims cinc anys. En la meitat sud de la Comunitat Valenciana el moment òptim de tractament s'està produint ara; en la resta de zones el percentatge de L1+L2 és considerable malgrat que encara s'espera un augment en les pròximes setmanes.

La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2018 així com a la mitjana dels últims cinc anys indica que en 2019 el cicle presenta valors inferiors en tots dos casos al llarg de tota la Comunitat.