Pasar al contenido principal

Opinió: La campanya citrícola que comença

Els preus dels contractes en camp que estan tenint lloc en mandarina poden tindre el que es coneix com efecte àncora. El seu significat és una desviació en la nostra psicologia que descriu la tendència confiar massa quan decidim en la primera informació que rebem (per això es diu àncora). Darrere d’açò hi ha els preus i l’impacte negativíssim de la campanya que acaba, els quals no haurien de ser una guia per a la campanya que tenim davant. D’açò parla David Kahneman, un psicòleg israelià que va obtindre el premi Nobel d’Economia en 2002 per les seues investigacions sobre la psicologia de les decisions econòmiques.

La referència bàsica i primera per a la formació dels preus ha de ser la producció estimada en la campanya citrícola. Comencem pel que diu l’usual model econòmic de mercat: en competència el joc entre l’oferta i la demanda determinen els preus. Les estimacions provisionals de la pròxima campanya es centren entre un vint i vint-i-cinc per cent menys de producció citrícola que l’any passat. Tot això fa pensar amb una producció més ajustada a la probable demanda. Esclar sense comptar aquells factors que segons la seua naturalesa afavorisquen o perjudiquen els productors: unsfortuïts com l’hivern europeu i altres que no ho són com és el cas de les exportacions a la Unió Europea de països tercers, les quals entren amb aquelles condicions fitosanitàries que la Unió de Llauradors ha estat denunciant ací i en les institucions europees.

Però no és prou que la producció s’ajuste a la demanda perquè es fixen un preus raonables que retribuisquen els factors de producció. Hi ha d’un costat una alta concentració en la compra per part de les cadenes de supermercats i d’un altre una enorme atomització en l’oferta pertanyent al nivell dels productors de cítrics i prou menys en el nivell de l’oferta comercial. L’elevada concentració en la demanda de les cadenes els atorga un poder de negociació molt elevat per a establir preus i condicions. Pel que fa als productors és important tant no produir varietats citrícoles amb demanda minvant com reduir la producciód’aquelles que el mercat mostra clarament un excés de producció. És manifest que aquests desajustos acaben influint negativament en els preus de les varietats competitives.

Quan en economia s’estudia les formes de mercat -competència, oligopoli, monopoli..- s’incideix en els efectes adversos del poder de mercat sobre el benestar. Ens hi trobem que pel costat de la demanda minorista els agents són poquíssims i organitzats i, en canvi, pel costat de la producció és oposat: molts i desorganitzats. En conseqüència, és lògic i usual per part de la demanda la pràctica monopolista de fixar els preus el més baix possible. Aquestes condicions es traslladen des de l’oferta comercial als productors agrícoles, els quals només tenen l’opció d’acceptar-la o perdre la producció. En aquest context la teoria de mercats  explica que el camí lògic és reduir la quantitat d’oferents a fi que hi haja una fixació de preus que responga de veres a les forces d’oferta i demanda.

La conclusió no és la desaparició d’empreses i d’unitats productives sinó la formació de centrals de vendes o agrupacions de venda, les quals serien legals a l’igual que ho són les centrals de compra dels supermercats i de la distribució minorista. Açò és molt complex, alhora que necessari. Evidentment un requisit per a l’operativitat d’una associació d’aquesta classe és la seua estabilitat. Alerta: sense dubte que apareixeran incentius per a desfer-les.

Per la seua banda, les cooperatives agrícoles valencianes tenen ací un considerable paper. En aquesta estratègia d’oferta, tant ANECOOP com les associacions de cooperatives han de ser actors necessaris i interessats, evitant que les mateixes cooperatives participen en subhastes de preus a la baixa propiciades pels agents de demanda. Açò implica canvis en el seu funcionament, noves regles, reorganització i accions per al sosteniment de preus.

Donat el tipus de mercat gairebé monopolista en el qual s’està operant és difícil imaginar cap altra alternativa efectiva per a  la nostra producció citrícola. És més, operar amb compradors globals demana tant un coneixement com una difusió de quina és la realitat actual. per a tindre una visió àmplia i saber com actuar...

Adrià Girbés Masià

Economista. Membre de l’Associació Espanyola d’Economia Agrària