Pasar al contenido principal

L'Ajuntament de València aprova la protecció del panell ceràmic de Nitrat de Noruega com a Bé de Rellevància Local

L’Ajuntament de València ha aprovat la protecció patrimonial del panell ceràmic de Nitrat de Noruega situat en les Tendetes de Mauella, en els Pobles del Nord. Per això, s'ha iniciat la fase d'informació pública, durant un període mínim de 45 dies, dirigida a les Administracions Públiques afectades per la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la inclusió del planell com a Bé de Rellevància Local.

El panell ceràmic objecte de protecció està constituït per 63 peces, conformant un rectangle de set peces horitzontals i nou verticals amb una sanefa que les envolta. La dimensió de cada peça és de 20x20 centímetres i l'amplària de la sanefa és de 4 centímetres, la qual cosa fa una dimensió total de 148x188 centímetres.

La policromia del panell es reduïx a tres colors: Blanc per al fons i les ones de la mar; blau fosc per a la sanefa, les lletres, el vaixell viking i l'au; i blau clar, per al fons del vaixell viking.

La composició del panell es realitza amb un dibuix central d'una nau vikinga en la mar amb una au en la part dreta que podria ser una gavina i en la part superior del panell sobre el dibuix del vaixell el text de “Nitrat de calç” i en la part inferior del dibuix el text “de Noruega”. Es desconeix l'autor del panell.

El nitrat de Noruega és un compost inorgànic que s'empra habitualment com a fertilitzant. El panell fa referència a la marca de fertilitzants noruega Norsk Hydro que va començar a exportar el fertilitzant a Espanya a partir de 1907 per mitjà de l'ambaixada noruega al nostre país.

Hydro es va crear per a ajudar a satisfer la creixent necessitat d'aliments que es va produir a principis del segle XX davant un augment considerable de la població. Amb el seu procés únic de fabricació de fertilitzants, l'empresa es va convertir en un dels primers gegants industrials de Noruega.

El nitrat de calci produït a les fàbriques de Notodden es denomina a Alemanya "nitrat noruec" per a distingir-ho d'altres tipus de nitrat de calci, que contenen diversos nivells d'impureses, i alguns dels quals tenen continguts perjudicials. El nitrat noruec va rebre els majors elogis ja en 1908.

Des de la fi de la segona guerra mundial fins a 1983 Norsk Hydro va complementar l'escassa producció espanyola de fertilitzants amb nitrat de calci de Noruega i fertilitzants del complex NPK, la qual cosa va fer molt popular el va anunciar de la marca en taulelleria en tota la geografia espanyola.