Pasar al contenido principal

El GAL Maestrat Plana Alta convoca els “Premis a l'Emprenedoria Rural” per a dinamitzar l'entorn rural

El Grup d'Acció Local Maestrat Plana Alta ha convocat els “Premis a l'Emprenedoria Rural” per a donar suport a iniciatives i projectes d'emprenedoria en els 24 municipis que formen part del seu territori i així afavorir la creació d'ocupació, la fixació de població en el territori i potenciar la cultura emprenedora. Aquesta iniciativa està impulsada juntament amb CaixaBank i servirà per a triar els quatre projectes més interessants entre els quals es presenten, als quals destinarà un suport econòmic de 1.000 euros.

A més, aquests quatre projectes s'incorporaran a un programa de formació i acompanyament durant sis mesos en la “incubadora rural” posada en marxa per CaixaBank en col·laboració amb Rural Talent i que els procurarà formació i acompanyament durant sis mesos. En aquesta tasca de *mentorización es tindran en compte aspectes relacionats amb la revisió de pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització; hi haurà una sessió de treball amb empresa referent del sector; treballaran el camp de les microfinances; i, finalment, es plantejarà la millor manera de desenvolupar un pla de difusió, màrqueting digital i comunicació.

Domingo Giner, president del GAL Maestrat Plana Alta, ha assegurat que “col·laborem amb un soci de primer nivell, com és CaixaBank, per a premiar el talent i posar-lo al servei de la dinamització econòmica als nostres pobles, millorar l'ocupació i combatre de manera activa el risc de despoblació”.

Els projectes presentats hauran de prioritzar-se dins de tipologies com ara projectes productius amb creació d'ocupació, projectes d'innovació productiva o projectes d'obertura de negocis comercials, especialment els que atenen necessitats bàsiques. Els projectes podran ser de diferents sectors, com a agroalimentació, ramaderia, agricultura, energia, serveis a la població, artesania, etc.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia hui dilluns 27 de febrer i finalitza el dilluns 27 de març a les 15.00 hores. A més, els projectes triats hauran d'executar-se abans del 30 de juny de 2023. Podran estar en procés d'execució en el moment de presentar la seua candidatura a la convocatòria.

La sol·licitud s'haurà de presentar a través de correu electrònic al mail: galmapla@gmail.com. La resolució de les sol·licituds es realitzarà abans del 24 d'abril i es comunicarà per correu electrònic als projectes seleccionats i als quals van quedar finalistes.

La convocatòria va dirigida a emprenedors i emprenedores que o bé són autònoms o pertanyen a cooperatives i societats limitades, que estan actualment en l'inici o desenvolupament del seu projecte, amb un màxim de tres anys d'antiguitat, màxim de 150.000 € de facturació i situats en poblacions de fins a 10.000 habitants.

Els projectes seran analitzats i prioritzats per un comité d'avaluació amb experiència en suport a emprenedors del Grup d'Acció Local*Maestrat Plana Alta *Leader i aprovat en la seua Junta Directiva.

La sol·licitud per a participar en els “Premis a l'Emprenedoria Rural” haurà d'incloure la presentació d'un Pla de negoci que haurà de contindre la següent informació: Definició del projecte, finalitat, objectius; tipus de projecte, així com descripció d'aquest; servei que aporta i com es desenvolupa; definició del mercat/client al qual es dirigeix; personal: capacitat tècnica i experiència.

Els projectes han d'ajustar-se a fi de la convocatòria i han de respondre a un problema o necessitat definida en el territori. En aquelles sol·licituds que es complisquen els requisits sol·licitats, es valoraran favorablement:

Qualitat, capacitat tècnica i coherència del projecte amb uns resultats clars, objectius i mesurables per a resoldre els reptes definits pel territori corresponent.

Innovació i evolució en les accions previstes en el projecte

Utilitat: donar resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada a l'actual conjuntura i en línia amb els objectius de la convocatòria.

Eficiència econòmica: aportar informació que mostre una relació equilibrada.

Sostenibilitat: capacitat del projecte per a ser rendible.

GAL i CaixaBank ja col·laboren en un curs per a emprenedors

Cal tindre en compte que aquesta és la segona iniciativa en la qual estan col·laborant enguany el GAL Maestrat Plana Alta i CaixaBank. De fet, actualment estan en marxa les activitats incloses en el curs “Ajudes i finançament per a fer créixer el teu negoci”, encaminat a ajudar al fet que els projectes impulsats pels emprenedors i les petites i mitjanes empreses del territori rural tinguen majors garanties d'èxit.

Es tracta d'un curs actualment en marxa que inclou 25 hores de formació per a emprenedors que o bé són autònoms o pertanyen a cooperatives i societats limitades, que estan actualment en l'inici o desenvolupament del seu projecte.

Domingo Giner, president del GAL Maestrat Plana Alta, ha assegurat que “és fonamental que els emprenedors i les petites empreses coneguen totes les eines que tenen al seu abast per a poder implantar i consolidar els seus projectes de negoci en el territori rural”.

El GAL Maestrat Plana Alta té clar que per a assegurar la viabilitat d'un negoci en els seus primers anys és imprescindible conéixer uns conceptes bàsics de finances que permeta als promotors i promotores poder fer un seguiment adequat dels resultats econòmics de la seua empresa. D'altra banda, han de conéixer-se els diferents instruments de finançament, tant per a la inversió com per a l'activitat habitual del negoci, per a així evitar possibles tensions de tresoreria que puguen ser la causa d'un tancament no desitjat. Dins de les opcions de finançament, cobren especial importància les ajudes i subvencions públiques que poden reforçar la viabilitat i competitivitat de l'empresa en aportar recursos en unes condicions molt avantatjoses.

Aquesta iniciativa està impulsada per CaixaBank, que ha posat en marxa el programa Terra d'Oportunitats amb l'objectiu de reforçar el seu compromís amb els entorns rurals a través de la col·laboració amb els Grups d'Acció Local.