Pasar al contenido principal

Economia elimina diverses taxes per a fomentar l'autoconsum energètic

J.Sanchis Raro

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha eliminat diferents taxes per incentivar l'autoconsum. El canvi s'ha produït amb la nova redacció -ja aprovada-, de l'article 20 (punts 1 i 4) de la Llei de taxes operat per la Llei 9/1019, de 23 de desembre de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana.

La nova redacció exposa que a les instal·lacions de producció queden excloses aquelles destinades a autoconsum en les modalitats següents: aquelles sense excedents i amb excedents de potència instal·lada no major de 100 kW.

Pel que fa als registres especials queden excloses les inscripcions en registres administratius relatives a instal·lacions destinades a l'autoconsum elèctric de qualsevol classe, potència i modalitat.

Amb aquest canvi normatiu, que es tradueix amb la supressió de les taxes que s'han detallat, des de la Generalitat, com explica el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, "es vol incentivar l'autoconsum energètic llevant, des de qualsevol perspectiva, traves i costos i simplificant els procediments per tal de facilitar la necessària transició energètica que el Consell de la Generalitat està impulsant".

Una altra mesura és, com hi ha afegit el conseller, "la supressió de la Declaració d'Interès Comunitari (DIC), un instrument d'ordenació territorial que suposava una llarga tramitació. Ara bé, això no afectarà l'ordenació per què la supressió anirà acompanyada dels informes necessaris per fer la valoració de l'aptitud del territori per implantar-hi aquesta mena d'instal·lacions".