Pasar al contenido principal

Avís de tractament al cirerer contra la mosca de les ales tacades

S'estan comunicant atacs de la mosca de les ales atacades (Drosophila suzukii) en algunes parcel·les de cireres de les zones productores de la Comunitat Valenciana. Les contínues precipitacions i les temperatures suaus que s'han produït durant aquest mes són les condicions idònies per a l'augment de les poblacions.

Es recorda que al començament de la collita els atacs solen ser més intensos i freqüents i el seu tractament serà
especialment necessari en parcel·les amb atac en anys anteriors i que van deixar cireres sense collir l'any passat
(danys de mosca o talls, falta de rendibilitat ...)

La incidència d'aquesta plaga és major en els horts càlids pròxims a llits d'aigua (rierols, goles, fonts...) o pròxims a refugis hivernals (pins, arboços, esbarzerars...) i sol ser on primer es detecten els danys i han de ser objecte especial de tractament.

S'insisteix a protegir bé la collita madura perquè el seu atac és explosiu, podent desenvolupar-se la larva en tan sols 3-4 dies. Els tractaments han de combinar-se amb mesures profilàctiques perquè aquests resulten d'eficàcia, de no ser així s'observarà fruita danyada. Ha de recol·lectar-se intentant no deixar fruita sense collir ni en l'arbre, ni en el
sòl per a evitar que no es reproduïsca en elles la Drosophila. Els tractaments esquer no funcionen contra
aquest plaga pel que l'aplicació ha de ser generalitzada a tot l'arbre.

Matèries actives: fosmet (termini de seguretat, 14 dies), spinetoram (t.s., 7 dies), spinosad (t.s.,7dies) i piretrines (p.s., 1 dia)

S'ha de banyar bé tot l'arbre amb un volum de caldo recomanat entre 800-1.000 l/ha segons grandària dels arbres.