Pasar al contenido principal

Almenara bonificarà en un 50% la taxa agrícola als propietaris que mantinguen nets els seus camps

L’Ajuntament d’Almenara, a fi de fomentar que els terrenys rurals del terme municipal estiguen nets i en bon estat, bonificarà en un 50% la taxa agrícola a aquells propietaris que tinguen els seus camps en condicions, tal com ja es va fer el passat exercici 2020, mesura a la qual es van acollir 164 propietaris de terrenys en la localitat.

La mesura ve determinada segons l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, perquè “busquem aportar solució a un dels problemes que s’estan trobant moltes localitats, com la nostra, que són les zones de cultius abandonats que es converteixen en focus d’insalubritat amb animals, insectes, o plagues que poden passar als camps veïns o fins i tot suposar un risc d’incendi”. Per això “volem incentivar i premiar amb la bonificació del 50% de la taxa als propietaris que tinguen els seus terrenys nets i en bon estat” per a “evitar problemes d’insalubritat en el terme municipal, així com els que puguen afectar camps veïns que sí que estan cultivats correctament”.

Les sol·licituds es podran presentar fins el 15 de març

El propietari interessat a accedir a aquesta bonificació haurà de sol·licitar en el registre d’entrada de l’ajuntament, bé de manera presencial o bé de manera telemàtica, la bonificació per neteja del seu terreny per a la taxa agrícola corresponent a aquest exercici 2021. A partir d’aquesta sol·licitud s’activarà tot el procés que comportarà la comprovació per part de la Guàrdia Rural, que acudirà a verificar que el terreny està net i en condicions. En aqueix cas s’aplicarà la bonificació.

Recordar que amb la taxa agrícola es financen serveis com la guarderia rural, amb dos guardes permanents al llarg de l’any i que es dupliquen en èpoques de collita o quan sorgeixen majors necessitats.