Pasar al contenido principal

El Consell amplia el termini d'execució de les inversions per l'incendi de Llutxent

El Ple del Consell ha aprovat modificar el decret 67/2019 de 10 de maig i ampliar fins al 15 de juny el termini d'execució de les inversions per l'incendi de Llutxent, que ascendeixen a 939.289 euros.

L'acord garanteix el repartiment íntegre de les ajudes i blinda les actuacions sobre les 3.270 hectàrees cremades pel foc, fruit de l'aposta decidida de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per un pla integral de regeneració agroforestal.

El pleno del Consell aprueba subvencionar un estudio de la UPV y un convenio con Fecoreva sobre regadío

El Consell ha aprobado hoy un convenio de colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Universitat Politècnica de València (UPV) para la realización del proyecto "Estudios comarcales para la modernización de sus regadíos en la Comunitat Valenciana". Las actividades que se llevarán a cabo tendrán en cuenta la priorización de las actuaciones que mejoren la eficiencia energética e hídrica, susceptibles de generar un ahorro potencial de agua o de incorporar producción de energía renovable para autoconsumo.

El IVIA identificará variedades de cítricos y frutales para registrarlas

El Pleno del Consell ha aprobado hoy un convenio entre la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que este encomienda al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) la realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal de cítricos y frutales de diversas especies, necesarios para el registro de variedades vegetales.

El Consell aprova la creació de la Xarxa de Tertitoris Socialment Responsables

El Consell ha aprovat el decret de creació de la 'Xarxa de Territoris Socialment Responsables', a més de regular el procediment per a poder adherir-se a aquesta. S'entén per territori socialment responsable aquell espai on exerceixen competències les diferents administracions públiques, en el qual els principals actors o grups d'interés s'han coordinat per a construir conjuntament una visió de futur basada en l'anàlisi dels principals reptes socials, mediambientals, econòmics i ètics.

Suscribirse a Consell