Pasar al contenido principal

Set Grups d'Acció Local de la Comunitat Valenciana cooperen per a implantar l'Economia Circular en el cultiu de l'oliva

Un total de set Grups d'Acció Local de la Comunitat Valenciana cooperen per primera vegada en l'estudi de nous aprofitaments de les restes de l'oliva a través del Projecte de Cooperació ‘Economia Circular de l'Oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d'oli d'oliva’. L'objectiu és facilitar l'eliminació de residus generats en la producció de l'oli a través de diferents usos molt beneficiosos per al territori, entre els quals es trobaria el de l'alimentació del bestiar.

Aquest projecte és finançat amb fons LEADER i la cooperació del Govern d'Espanya, La Generalitat Valenciana i la Unió Europea. Així ho ha explicat el president del Grup d'Acció Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, que coordina aquest projecte global. “A través d'aquest projecte de cooperació, els diferents territoris rurals de la Comunitat Valenciana conjuminem esforços, recursos i coneixements per a obtindre resultats que redunden en noves oportunitats de futur per als nostres pobles”.

Impuls de l'economia circular

L´alperujo és part sòlida composta per una mescla de polpa d'oliva, pell i oli en proporcions variables. Tenint en compte que el sector olivarer de la Comunitat Valenciana es caracteritza per una estructura productiva d'explotacions xicotetes, fragmentades i amb unitats productives geogràficament disperses, situades en zones desfavorables, la possibilitat d'acumular els subproductes derivats de la seua activitat, per a ser tractats conjuntament és molt costosa.

Per això, l'eliminació dels subproductes procedents de l'elaboració de l'oli d'oliva és complicada. L'obtenció d'oli de pinyolada a partir de subproductes com el alperujo és un dels destins més habituals. No obstant això, si no s'eliminen aquests subproductes de les indústries de l'oli per les orujeras la seua acumulació pot fer reduir la velocitat i fins i tot detindre la producció d'oli.

Així, aquest Projecte de Cooperació parteix del coneixement d'anteriors investigacions de vies de reutilització dels subproductes de la producció de l'oli d'oliva, principalment del alperujo, com el agrocompostaje o l'alimentació animal. Aquestes vies de reutilització s'orienten específicament a potenciar, a més l'economia circular, l'aprofitament local de recursos, reutilitzant i reciclant els subproductes generats pel mateix sector.

Representat més del 60% del territori rural de la Comunitat Valenciana

És important destacar la quantitat de territoris rurals representats en aquest projecte de cooperació, que es desenvoluparà en els territoris de set dels onze Grups d'Acció Local existents en la Comunitat Valenciana. Concretament, quatre d'ells són de la província de Castelló i tres de la província de València. Es tracta de AltMaesPorts Leader, Associació per al Desenvolupament de les Comarques d'Interior @DICI, Associació Palància Millars 14/20, Associació Desenvolupament Rural Túria-Calderona, Associació per al Desenvolupament Sostenible dels Municipis del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer i la Associació Soms Rurals, coordinats pel Grup d'Acció Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.

El territori d'aquests set Grups d'Acció Local abasta fins a 220 municipis del total del territori Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipis). Per tant, en aquest projecte de cooperació s'integra al 66,67% dels municipis Leader de la Comunitat.

Tal com mostra la següent taula, en els 220 municipis que integren el present projecte a través dels seus Grups d'Acció Local, alberga a un total de 194.731 habitants. Tenint en compte que el total d'habitants en el territori Leader de la Comunitat València és de 385.352 habitants, el projecte, la qual cosa suposa el 50,5% de la població Leader de la Comunitat.