Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll roig de Califòrnia a 26 de juny

S'acompanyen resultats del seguiment dels estadis del poll roig de Califòrnia d'aquesta setmana. S'han iniciat els seguiments de la segona generació de poll roig en el sud d'Alacant. La setmana vinent s'iniciarà el seguiment a La Font d'en Carròs i a Carlet. La resta de punts d'observació s'aniran incorporant en funció de la integral tèrmica i les captures de mascles.