Pasar al contenido principal

El Consell aprova el currículum d'un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

El Ple del Consell ha aprovat els decrets pels quals s'estableixen els currículums dels cicles formatius de cinc ensenyaments professionals de grau superior, entre ells el de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

En la definició d'aquests currículums s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, a fi de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a la seua incorporació a l'estructura productiva.

Suscribirse a sanitat animal