Pasar al contenido principal

La Diputació de Castelló treballa contra la despoblació i destina 50.000 euros per a millorar els repetidors de televisió en municipis amb dificultats de cobertura de menys de 5.000 habitants

La Diputació Provincial de Castelló treballa contra la despoblació i destina 50.000 euros per a millorar els repetidors de televisió en municipis amb dificultats de cobertura de menys de 5.000 habitants. L'objectiu és millorar el servei de radiodifusió i telecomunicacions de manera que tots els habitants de la província de Castelló reben adequadament els senyals de televisió.

La millora de les telecomunicacions està en el centre de l'estratègia del govern de la Diputació encapçalat per la presidenta Marta Barrachina per a combatre la despoblació, ja que l'accés a la comunicació comporta un avanç en la disponibilitat de serveis de connectivitat sobretot en les zones rurals de la província. I és que per a la màxima representant de la institució provincial, la necessitat de cuidar l'interior està dins de l'agenda de prioritats de la Diputació ja que els municipis de l'interior, els més xicotets i amb menys recursos, són els que pateixen el colp de la despoblació i, per a revertir aquesta situació, l'interior de la província necessita serveis, inversió i oportunitats.

Així, la millora de les infraestructures de comunicació forma part dels objectius marcats pel govern provincial, respectant així el principi de neutralitat tecnològica i el dret a la informació dels ciutadans, enriquint amb això el debat públic i garantint un grau equitatiu de participació en la vida pública.

Les subvencions objecte de la convocatòria del present exercici es destinaran a cobrir inversions i despeses directament relacionades amb les actuacions necessàries per a la recepció o l'accés al servei de comunicació audiovisual televisiva. Concretament, seran subvencionables totes les actuacions dirigides a millorar la recepció del senyal de la televisió; a solucionar els problemes de pèrdua del senyal de la televisió; a incrementar el nombre de canals de televisió que es visualitzaran, i per a l'extensió o increment del nivell de captació en la recepció del senyal de la televisió a nuclis de població on no existisca cobertura prèvia. Així mateix, tal com regiran les bases de la present convocatòria, el municipi haurà de ser el propietari de la infraestructura, així com del terreny o parcel·la on s'assente.

Quant a les despeses subvencionables, estan inclosos els equipaments necessaris per a dur a terme les actuacions de millora de la captació del senyal de televisió, com poden ser antenes, repetidors, amplificadors, receptors, font d'alimentació, panells radiants, instal·lacions elèctriques i sistemes de parallamps, entre altres. També poden ser subvencionables els treballs i obres necessaris per a la implantació de l'equipament, així com les despeses derivades dels projectes tècnics de les instal·lacions, les direccions d'obra i certificats.

Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.