Pasar al contenido principal

Seguiment Poll roig Califòrnia a 29 de maig

El moment òptim de tractament ja s'ha produït en tota la Comunitat Valenciana, a excepció de la zona nord de la província de València en la qual el màxim de formes sensibles s'ha produït o s'està produint en aquests moments.

La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2019, així com a la mitjana dels últims 5 anys, indica que en 2020 el cicle presenta valors superiors en tots dos casos al llarg de tota la Comunitat Valenciana.