Pasar al contenido principal

Seguiment del Poll Roig de Califòrnia

S'adjunten els resultats del seguiment dels estadis del poll roig de Califòrnia d'aquesta setmana. Inclou els seguiments realitzats a La Font d'Encarròs, Museros i Borriana.

Resum: Ja s'ha produït el primer màxim de formes sensibles en tota la Comunitat Valenciana pel que s'interromp el seguiment dels estadis de poll roig de Califòrnia per a reprendre-ho més endavant. El moment òptim de tractament per tant s'ha superat en tota la Comunitat. La comparació de la integral tèrmica respecte a l'any 2020 indica que en 2021 el cicle presenta valors inferiors en tota la Comunitat Valenciana; si comparem amb la mitjana dels últims 5 anys, és similar o lleugerament inferior en tota la Comunitat.

En funció de l'evolució de la integral tèrmica i de la captura de mascles, s'aniran incorporant els punts d'observació a fi de detectar el segon màxim de formes sensibles.