Pasar al contenido principal

El projecte pilot de trituració de restes de poda a Alzira es convertix en una alternativa viable a la crema

L'Ajuntament d'Alzira i la Cooperativa agrícola Alzicoop valoren positivament els resultats obtinguts en el projecte pilot de cooperació "Prevenció d'incendis forestals en l'entorn agrícola del paratge natural municipal Murta i Casella". L'objectiu fonamental d'aquest projecte ha estat buscar alternatives viables a la crema, des del punt de vista tècnic i econòmic, per a la gestió de les restes de poda en les zones agrícoles pròximes al paratge i que presenten major risc per incendi forestal.

Mitjançant este projecte, subvencionat al 80% amb les ajudes aportades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el marc del programa desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, s'ha pogut oferir el servei gratuït de trituració de restes de poda agrícola durant els anys 2.019 i 2.020 als llauradors que s'adheriren voluntàriament a la iniciativa.

"Amb esta experiència pilot, obtenim resultats que són determinants per a poder consolidar i adaptar la trituració de restes de poda agrícola com a eina de gestió eficaç i viable, adaptada a les característiques de les explotacions agrícoles existents en la interfície agrícola forestal del paratge natural municipal "Murta-Casella". Per al llaurador, la trituració pot ser molt bona opció, amb bons rendiments tant pel treball com en costos", ha explicat el regidor, Pep Carreres

S'han provat i comparat diferents sistemes de trituració de restes de poda en camp, determinant-se els valors òptims de funcionament segons els paràmetres bàsics que intervenen en la eficiència d'aquest procés, que són:

- Pel que fa a la maquinària: Característiques tècniques de la que més s'adapta a les condicions físiques dels abancalaments.
- Infraestructures: Adaptacions bàsiques que han de tindre les explotacions agrícoles abancalades per a poder assumir la trituració en uns rendiments de treball acceptables.
- En quant al tipus de poda de l'arbratge, compatibilitat amb els sistemes de trituració posteriors.
- Mètode de treball: trituració in-situ per a millorar els rendiments del procés i així poder ser competitiu en preu respecte al mètode tradicional de la crema.