Pasar al contenido principal

Un equip investigador valencià patenta un mètode per a eliminar l’excés de nitrat de l’aigua amb palla d’arròs

El grup d’investigació MINTOTA de la Universitat de València, liderat per Pilar Campins, catedràtica de Química Analítica; el grup DREMAP de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Gènova han patentat un mètode per a eliminar les restes de nitrats presents en el cicle de l’aigua utilitzant cendra d’arròs. A partir de la incineració controlada de palla d’arròs s’obté sílice activa, que en ser modificada té una capacitat per a absorbir entre el 30 i el 98% dels nitrats presents en l’aigua.

Aquest mètode, i aquesta patent, és la base del projecte europeu Responsible reduction of nitrates in the comprehensive water cicle: Libernitrate Life, enfocat a mitigar l’efecte que els fertilitzants químics produeixen en les aigües subterrànies. L’ús de fertilitzants ha augmentat de 14 milions de tones en 1954 a 200 milions de tones en 2018 pel que, segons assenyala l’Agència Europea del Medi Ambient, el 87% de les aigües subterrànies conté excés de nitrat. La situació és més alarmant en les zones de cultiu intensiu i de criança de bestiar, ja que el nivell de nitrat de les aigües subterrànies pot aconseguir fins a set vegades el límit legal. Aquestes aigües contaminades desencadenen processos nocius per al medi ambient com l’eutrofització, acidificació o emissió d’òxids de nitrogen.

Amb la limitada eficàcia de les mesures actuals, el projecte LIFE LIBERNITRATE planteja implementar el sistema de la patent per a reduir la concentració de nitrats en el cicle integral de l’aigua a Europa. Es tracta d’un sistema innovador, econòmic i sostenible al mateix temps que simple. La patent correspon en un 33% a la Universitat de València, un 34% a la Politècnica de València i un 33% a la Universitat de Gènova.

El sistema funciona a partir de dos prototips; un encarregat d’incinerar la palla d’arròs i obtindre la sílice i un altre encarregat d’implementar els llits actius de sílice. Aquests llits s’haurien de col·locar en el col·lector d’aigua (subterrània), l’aigua de rebuig d’una planta d’osmosi i en l’aigua dels pous per a consum humà de xicotets municipis.

Aquest projecte, LIFE LIBERNITRATE, entra dins de les ajudes concedides per la Unió Europea en el programa de finançament LIFE. Es tracta d’una iniciativa europea enfocada a promoure projectes per al medi ambient, el clima i la naturalesa.

+Info: Web del Grup MINTOTA: http://mintota.com/ca/